Child pages
  • Szybki start - Apache Geronimo dla niecierpliwych
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
{scrollbar}

top

Jeżeli zależy Ci na szybkim uruchomieniu Apache Geronimo, to ten artykuł pokaże Ci jak ściągnąć, zbudować (jeśli potrzeba) i uruchomić server w krótkim czasie. Oczywiście to nie jest pełna instrukcja, tak więc możesz być zainteresowany innymi linkami z Apache Geronimo v1.1 - Instrukcja użytkownika.

Wszystko czego potrzebujesz to 5 do 10 minut żeby przejść przez poniższe kroki:

Wstęp

Apache Geronimo posiada certyfikat zgodności ze specyfikacją J2EE. Jest projektem którego źródła są całkowicie otwarte i objęte licencją Apache License. Geronimo po raz pierwszy przeszedł Test Zgodności Technologicznej (Technology Compatibility Kit - TCK) w roku 2005. Wersja 1.0 została opublikowana w styczniu 2006. Społeczność tworząca geronimo jest zbudowana wokół 28 committers pracujących na codzień w ponad 8 firmach. Wiele firm zbudowało swoje produkty w oparciu o Geronimo. Geronimo v1.1 to druga oficjalna wersja serwera opublikowana przez Apache Software Foundation.

Pobierz oprogramowanie

Na dzien dziesiejszy masz tylko jedną możliwość pobrania oprogramowania. Najszybsza i najłatwiejsza droga to pobranie dystrybucji bezpośrednio z witryny Apache. Ponieważ celem tego artykułu jest pomoc Tobie w szybkim uruchomieniu Apache Geronimo, więc skupimy się tylko na wersji skompilowanej.

Wymagania wstępne

Pomimo że zajmujemy się szybką instalacja, musimy zająć się dodatkowym oprogramowaniem niezbędnym do uruchomienia Geronimo.

J2SE 1.5

Geronimo używa Sun ORB w związku z RMI tak więc wymagane jest użycie Sun JDK. Skorzystaj z oficjalnej witryny Sun'a (http://java.sun.com ) i zainstaluj J2SE 1.5.

Ściągnij dystrybucję

wybierz format dystrybucji odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego. Otwórz poniższy adres w przeglądarce. Znajdziesz tam dystrybucje do ściągnięcia (wersje skompilowane i źródła)

http://geronimo.apache.org/downloads.html

Apache Geronimo v1.1 posiada certyfikację zgodności z J2EE 1.4 ale będzie również działał z 1.5 jeśli CORBA lub daytrader nie będą używane.

Wybierz format archiwum odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego (zip, tar, gz) kikając na link. Ściągnij go i rozpakuj do nowego katalogu. Na przykład z:\geronimo. Od tego momentu będziemy go nazywali <geronimo_home>.

Cała procedura instalacyjna to rozpakowanie archiwum. Następnym krokiem jest uruchomienie serwera.

Uruchom serwer

Po zasinatlowaniu Apache Geronimo otwórz linię poleceń i przejdź do katalogu <geronimo_home>/bin. W tym katalogu znajdziesz kilka skryptów i pięć plików .jar. Będą to:

  • client.jar
  • deployer.jar
  • server.jar
  • upgrade.jar
  • shutdown.jar

Te pliki mogą być uruchomione przy użyciu polecenia java -jar <geronimo_home>/bin/<nazwa pliku .jar>.
client.jar służy do uruchomienia konfiguracji Geronimo w której jest zawarta aplikacja klienta.
deployer.jar to aplikacja Java która zarządza artifacts i GBean'ami działającymi na serwerze Geronimo.
server.jar służy do uruchomienia serwera Geronimo.
update.jar jest pomocny przy przenoszeniu plików xml z wcześniejszej wersji Geronimo, do nowszej.
shutdown.jar służy do wyłączenia serwera

Zamiennie z wywoływaniem powyższych plików można używać odpowiednich skryptów.

Żeby uruchomić serwer wykonaj następujące polecenie:

java -jar server.jar

Zamiennie możesz użyć skryptu startup który również uruchomi serwer.
Gdy serwer jest już uruchomiony powinieneś zobaczyć na konsoli poniższe informacje:
#000000solid Booting Geronimo Kernel (in Java 1.5)... Starting Geronimo Application Server v1.1 [**********************] 100% 32s Startup complete Listening on Ports: 1099 0.0.0.0 RMI Naming 1527 0.0.0.0 Derby Connector 4201 0.0.0.0 ActiveIO Connector EJB 4242 0.0.0.0 Remote Login Listener 8009 0.0.0.0 Jetty Connector AJP13 8080 0.0.0.0 Jetty Connector HTTP 8443 0.0.0.0 Jetty Connector HTTPS 9999 0.0.0.0 JMX Remoting Connector 61616 0.0.0.0 ActiveMQ Message Broker Connector Started Application Modules: EAR: geronimo/webconsole-jetty/1.1/car RAR: geronimo/activemq/1.1/car RAR: geronimo/system-database/1.1/car WAR: geronimo/remote-deploy-jetty/1.1/car WAR: geronimo/welcome-jetty/1.1/car Web Applications: http://lsf-c9gr5600wbf:8080/ http://lsf-c9gr5600wbf:8080/console http://lsf-c9gr5600wbf:8080/console-standard http://lsf-c9gr5600wbf:8080/remote-deploy Geronimo Application Server started
Żeby przetestować działanei serwera Apache Geronimo otwórz poniższy URL w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć konsolę administracyjną. Konsola Geronimo jest pierwszą aplikacją którą możesz przetestować i co najlepsze jest już zainstalowana.

http://localhost:8080/console

Podaj system jako nazwa użytkownika i manager jako hasło.

Ten obrazek pokazuje wygląd konsoli w przeglądarce:

W tym momencie jesteś szczęśliwym posiadaczem działającego Apache Geronimo, a czas który na to przeznaczyłeś jest śladowy. W następnym rozdziale stworzysz prostą przykładową stronę JSP a my pokażemy Ci jak ją zainstalować i uruchomić.

Utwórz i zainstaluj przykładową aplikację

Strona JSP w stylu HelloWorld będzie wystarczająca do naszego podstawowego testu, przecież wszyscy wiedzą jak ma działać. Utwórz nowy katalog w którym znajdą się wszystkie pliki aplikacji. Od teraz ten katalog będziemy nazywać <app_home>.

Utwórz plik tekstowy w katalogu <app_home> i nazwij go HelloWorld.jsp. Następnie przekopiuj do niego poniższą treść.

solidHelloWorld.jsp <html> <head> <jsp:useBean id="datetime" class="java.util.Date"/> <title> Basic HelloWorld JSP </title> </head> <body bgcolor="#909DB8"> <h1> <font face="tahoma" color="white"> Hello world from GERONIMO! </font> </h1> <font face="tahoma" color="white">on ${datetime}</font> </body> </html>

Pomimo że nasza prosta aplikacja tego nie wymaga, utworzysz plan instalacji. Dzięki temu zobaczysz co to takiego. Uwtórz katalog o nazwie WEB-INF w katalogu <app_home>.

Utwórz plik tekstowy w katalogu <app_home>/WEB-INF i nazwij go geronimo-web.xml. Przekopiuj do niego poniższy przykład.

xmlsolidGeronimo deployment plan geronimo-web.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app xmlns="http://geronimo.apache.org/xml/ns/j2ee/web-1.1"> <environment> <moduleId> <groupId>sample.applications</groupId> <artifactId>HelloWorldApp</artifactId> <version>1.1</version> </moduleId> </environment> <context-root>/hello</context-root> </web-app>

Ta wersja This geronimo-web.xml nie zadziała na serwerze Geronimo v1.0

W katalogu <app_home>/WEB-INF utwórz plik tekstowy o nazwie web.xml i wklej do niego poniższy przykład.

xmlsolidweb.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"> <welcome-file-list> <welcome-file>HelloWorld.jsp</welcome-file> </welcome-file-list> </web-app>

Zbudowanie aplikacji

W linii poleceń przejdź do katalogu <app_home> i uruchom poniższe polecenie dzięki któremu zbudujesz wrchiwum war z aplikacją HelloWorld.

jar -cvf HelloWorld.war *

W katalogu <app_home> powstanie plik HelloWorld.war. Następnym krokiem będzie zainstalowanie go na serwerze.

Instalacja i test aplikacji

Masz dwie możliwości zainstalowania aplikacji. Możesz użyć koncoli Geronimo albo linii poleceń. W tym przykładzie użyjemy obydwu.

Instalacja z użyciem konsoli

Zaloguj się do konsoli. Po lewej stronie widzisz panel nawigacyjny a w nim folder Applications. Kliknij widoczny tam link Deploy New. Zobaczysz okno * Install New Applications *

Upewnij się że opcja "Start app after install" jest zaznaczona. Teraz w polu Archive wybierz plik HelloWorld.war z katalogu <app_home> i kliknij przycisk install. Aplikacja zostanie zainstalowana. O pomyślnej instalacji poinformuje Cię odpowiedni komunikat.

Instalacja z użyciem linii poleceń

Przejdź do katalogu <geronimo_home>/bin i uruchom poniższe poelcenie:

java -jar deployer.jar --user system --password manager deploy <app_home>/HelloWorld.war

Po pomyślnej instalacji zobaczysz taką wiadomość:

#000000solid E:\geronimo\bin>java -jar deployer.jar --user system --password manager deploy E:\HelloWorld\HelloWorld.war Deployed HelloWorld @ http://localhost:8080/hello

Przetestuj aplikację otwierając w przeglądarce ten adres:

http://localhost:8080/hello

Podsumowanie

W tym artykule zobaczyłeś jak proste jest uruchomienie Apache Geronimo. Całkowity czas nie powinien przekroczyć 5 minut, jeśli masz wcześniej zainstalowane wymagane oprogramowanie. Ponadto pokazaliśmy jak stworzyć, zainstalować i przetestować prostą aplikację opartą w JSP - znowu poniżej 5 minut.

  • No labels