Ett WikiNamn är ett sammansatt ord där varje delord börjar med en stor bokstav. WikiNamn blir automagiskt hyperlinkar till WikiNamn''ets sida. Se också HjälpFörNybörjare, "Godtyckliga sidnamn".

  • No labels