Beschikbare vertalingen van dit document: ChineesDuits - Engels - Hebreeuws - ItaliaansRussischSpaans

 

Algemene opmerkingen

Apache OpenOffice 4.1.0 is een beperkte uitgave. Alle gebruikers van Apache OpenOffice 4.0.1 of eerder worden geadviseerd op te upgraden. U kunt Apache OpenOffice 4.1.0 hier downloaden.

Onze database Bugzilla voor het bijhouden van problemen verschaft een gedetailleerde lijst van opgeloste problemen.

Algemene gebieden van verbeteringen omvatten: Verbeteringen voor interoperabiliteit met OOXML, verbeteringen, opgeloste problemen en nieuwe en geüpdatete vertalingen. Meer details over elk van deze gebieden staan hieronder.

Apache OpenOffice verkreeg compatibiliteit met alleen-64bit Java-installaties op Mac OSX wat belangrijk is voor nieuwe versies van Mac OSX. 

Nieuwe mogelijkheden

Notities/Annotaties op tekstbereiken

In Writer zijn nu notities/annotaties mogelijk op tekstbereiken in plaats van alleen op tekstposities.

Deze mogelijkheid werd geïntroduceerd in de bestandsindeling OpenDocument (ODF) in versie 1.2 en verbetert, naast andere dingen, de interoperabiliteit met de bestandsindeling OOXML, maar was tot op heden nog niet geïmplementeerd in OpenOffice. Het OSBA OOXML project voor verbeteringen omvat de implementatie van deze mogelijkheid. In aansluiting daarop, de implementatie is gebaseerd op de integratie van het werk dat werd gedaan door SUSE voor dit OSBA-project -  werden overeenkomstige patches verschaft onder de licentie ALv2.

Details over de mogelijkheid:

 • notitie/annotatie op een tekstbereik binnen een alinea (deel van OSBA-project)
 • notitie/annotatie op willekeurige tekstbereiken
 • notities/annotaties op overlappende tekstbereiken
 • accentueren van het tekstbereik met notitie/annotatie (deel van OSBA-project plus benodigde verbeteringen)
 • ODF import/export
  • basale functionaliteit voor import/export (deel van OSBA-project plus benodigde oplossingen)
  • ondersteuning voor initialen van auteurs (deel van OSBA-project plus benodigde oplossing voor aanpassingen in ODF)
 • OOXML import
  • basale functionaliteit voor import (deel van OSBA-project)
  • importeren van initialen van auteurs (deel van OSBA-project plus benodigde oplossing)
  • importeren van auteur en datum van maken

Ondersteuning voor iAccessible2

OpenOffice 4.1 integreert ondersteuning voor iAccessible2, wat betere integratie met schermlezers biedt.

Verbeteringen

Op-de-plaats bewerken van Invoervelden

In Writer is de gebruikerservaring voor het bewerken van Invoervelden verbeterd.

De gebruiker kan nu de inhoud van een Invoerveld direct bewerken in het tekstgebied van het document - er is geen aanvullend dialoogvenster nodig. Bij het verplaatsen van de cursor naar binnen een Invoerveld krijgt de gebruiker terugkoppeling over het binnengaan en verlaten van het Invoerveld. Een rechthoekige omranding wordt om het Invoerveld weergegeven als de cursor binnen het Invoerveld is - zie de volgende illustratie.


Wanneer de cursor binnen een Invoerveld staat kan de gebruiker naar het volgende of vorige Invoerveld navigeren met behulp van de TAB-toets respectievelijk de SHIFT-TAB-toetscombinatie - overeenkomstig de navigatie van de ene cel naar een andere in een tabel. Voor het invoeren van een TAB-teken in een Invoerveld moet de toetscombinatie CTRL-TAB worden gebruikt.

In alleen-lezen tekstdocumenten kan de gebruiker nog steeds de bestaande Invoervelden bewerken en navigeren van het ene Invoerveld naar het andere. Ook de veldschaduwen zijn zichtbaar voor Invoervelden in alleen-lezen documenten.

Invoervelden kunnen alleen tekst zonder opmaak bevatten. IN aansluiting daarop zijn de overeenkomstige bewerkings- en invoeracties voor Invoervelden begrensd en opmaak voor tekens wordt toegepast op het gehele Invoerveld. Dit betekent geen wijziging ten opzichte van eerdere versies van OpenOffice.

Meer details over deze verbetering voor deze gebruikerservaring worden gegeven op de wiki van het project - bekijk Op-de-plaats bewerken van Invoervelden

Interactieve mogelijkheid voor Bijsnijden

De interactieve mogelijkheid voor Bijsnijden voor geselecteerde grafische objecten in Draw/Impress staat intuïtief bijsnijden van de inhoud van grafische objecten toe. Het werkt echter alleen zonder fouten als het object niet werd getransformeerd uitgezonderd vertaald en op schaal gebracht. Voor AOO 4.0 werd al een voorbeeld van het bijgesneden gedeelte toegevoegd, voor AOO 4.1 zal het interactieve bijsnijden werken in combinatie met alle mogelijke transformaties voor grafische objecten transformaties; als uw grafische object werd gedraaid, schuin getrokken, gespiegeld in X en/of Y, kan het nu zonder fouten interactief worden bijgesneden. Ook zal het bijgesneden resultaat nu juist zijn in alle combinaties van transformaties en alle mogelijk grafische inhoud (pixelafbeeldingen, metabestanden, SVG, ...) in alle export (afdrukken, PDF-export, ...).

Het voorbeeld geeft een gedraaid en schuin getrokken grafisch object weer dat interactief wordt bijgesneden om slechts een gedeelte van de kaart van de wereld weer te geven.

Importeren van afbeeldingen uit bestand en Slepen&neerzetten van grafische gegevens

Importeren van een afbeelding/grafische gegevens uit een bestand en Slepen en neerzetten van die gegevens is verbeterd en geüniformeerd voor alle situaties en alle toepassingen van AOO 4.1. Het belangrijkste doel was om jet kunnen hergebruiken van bestaande documenten mogelijk te maken of kopiëren/plakken van enkele pagina's eenvoudiger te maken door een eenvoudiger vervangen van de inhoud van bestaande grafische objecten. U kunt nu bijvoorbeeld dia's kopiëren/plakken en eenvoudig de inhoud vervangen van grafische inhoud van grafische objecten zonder hun Positie of Oriëntatie te wijzigen. Dit is ook mogelijk voor grafische objecten voor Writer, dus bijv. kopiëren/plakken van pagina's in Writer die grafische objecten bevatten of pagina's kopiëren vanuit een ander document en dab de afbeeldingen vervangen.

De volgende acties werken hetzelfde in alle toepassingen van AOO 4.1:

Voor het gebruiken van het dialoogvenster Afbeelding importeren vanuit bestand:

 • Indien geen grafisch object is geselecteerd, zal een nieuw worden ingevoegd op de positie van de cursor (als gewoonlijk)
 • Indien een grafisch object is geselecteerd, zal de inhoud ervan worden vervangen zonder wijziging van de Positie of Oriëntatie
 • Indien geen tekenobject is geselecteerd, zal de nieuwe grafische inhoud worden gebruikt als grafische vulstijl voor dat object
 • Selecteren van de mogelijkheid 'Koppelen' in het dialoogvenster zal in de eerste twee gevallen een gekoppeld grafisch object maken

Voor Slepen&neerzetten:

 • Indien er geen grafisch object is op de positie voor neerzetten, zal daar een nieuw worden ingevoegd (als gewoonlijk)
 • Indien er een grafisch object is op de positie voor neerzetten, zal de inhoud ervan worden vervangen zonder wijziging van de Positie of Oriëntatie
 • Indien er een tekenobject is op de positie voor neerzetten, zal de nieuwe grafische inhoud worden gebruikt als grafische vulstijl voor dat object
 • Drukken op CTRL+SHIFT zal in de eerste twee gevallen een gekoppeld grafisch object maken

Dit was een verzoek tot verbetering om het hergebruiken van bestaande grafische objecten eenvoudiger te maken - het probleem was dat de gebruiker een nieuw grafisch object moest invoegen, de Positie en Grootte van het oude moest noteren en die toepassen op de nieuwe om het oude grafische object netjes te vervangen. Dank voor het aanvragen van deze verbetering via AOO Bugzilla!

Laden/Importeren van 3D-diagrammen verbeterd

Er was een probleem met de uitvoering indien documenten met enorme 3D-diagrammen werden geladen (eigen indelingen) of geïmporteerd (externe indelingen). Dat probleem werd gelegen in het maken van een enorme aantal 3D-objecten voor visualisatie van het diagram. Dit is verbeterd. Bijvoorbeeld; een voorbeelddocument (extern met een groot diagram dat 100x100x5 verticale 3D-gegveensvakken bevat) kon in het geheel niet worden geïmporteerd. Nu kan het in seconden worden geladen en er uitzien zoals dit:

Deze verbetering maakt het in AOO 4.1 mogelijk te werken met veel grotere 3D-diagrammen.

Verbeterde grafische aanpassingen/filters voor vectorafbeeldingen

Bij het toepassen van aanpassingen en/of filters op grafische  objecten werd de wijziging vaak toegepast door intern de vectorafbeelding (SVG of Metafile) te wijzigen naar een op pixels gebaseerde variant. Dat zorgde ervoor dat de voordelen van vectorafbeeldingen verdwenen en resulteerde vaak in een slechte uitvoerkwaliteit voor afdrukken en exporteren naar PDF. Ook verschilde in dit aspect de afhandeling van grafische objecten tussen Writer en andere toepassingen van AOO. Dit is intern geünificeerd zodat elk gebruik van vectorgegevens in grafische objecten gelijkwaardig zijn verbeterd in dit aspect en in de toekomst.

Het is niet mogelijk om alle aanpassingen die AOO biedt voor GraphicObjects naar vectorafbeeldingen op deze manier te verbeteren, maar vele werden verbeterd. Vectorafbeeldingen zullen blijvend worden verbeterd bij het toepassen van de volgende aanpassingen:

 • Grijswaarden
 • Zwart/Wit
 • Watermerk
 • Transparantie (aanvullend 0% tot en met 100%)
 • aanpassing Rood/Groen/Blauw (-100% tot en met 100%)
 • Helderheid (-100% tot en met 100%)
 • Contrast (-100% tot en met 100%)
 • Gammacorrectie (0,10 tot en met 10)

Dit werkt ook voor alle combinaties van de bovengenoemde aanpassingen. Deze verbetering is reeds zichtbaar in de weergaven Bewerken, maar het belangrijkste doel is om de kwaliteit bij het afdrukken en het exporteren naar PDF te vergroten (en andere export die vectorgegevens kan behouden) bij het overeenkomstig werken met inhoud van vectorafbeeldingen. Hier is een voorbeeld uit de weergaven bewerken (Links: AOO 4.0.1, Rechts: AOO 4.1). Het is dezelfde SVG-afbeelding, aangepast met Grijswaarden:

Behoud originele grafische gegevens indien dat mogelijk is

Eerdere versies van AOO pasten eventueel het type ingevoegde grafische gegevens aan, bijvoorbeeld ingevoegde JPEG-bestanden werden in enkele scenario's opgeslagen als PNG in de gemaakte ODF-bestanden. Deze scenario's waren verschillend voor de verschillende toepassingen van AOO omdat ze intern niet hetzelfde werden afgehandeld. Dit is verbeterd zodat AOO 4.1 dit in alle toepassingen hetzelfde afhandelt en altijd probeert uw ingevoegde originele grafische gegevens te behouden als dat mogelijk is. Dit heeft voordelen voor de bestandsgrootte van de gemaakte ODF-bestanden, maar ook voor de kwaliteit van de afbeelding. Er waren scenario's waarin JPEG-bestanden opnieuw werden gecodeerd naar JPEG wat in gene geval de kwaliteit van de afbeelding ten goede komt maar die in potentie zal verlagen.

Dit werkt voor BMP, JPEG, PNG en GIF voor pixel-geörienteerde afbeeldingen. Het is ook aanwezig voor op vector-gebaseerde afbeeldingen zoals SVG en Metafiles.

Verbeteringen Klembord voor grafische inhoud

De ondersteuning voor het Klembord voor de uitwisseling van PNG is verder verbeterd, zodat aanpassingscycli van op pixel-gebaseerde afbeeldingen (bijv. kopiëren van grafische inhoud naar een externe toepassing, het aanpassen en terug kopiëren naar AOO 4.1) nu beter zal werken met meerdere externe bewerkingsprogramma's voor afbeeldingen naar uw keuze. Bredere ondersteuning voor PNG betekent dat transparantie in op pixel-gebaseerde afbeeldingen op meer plaatsen zal worden behouden. Wist u dat een grafisch object vanuit AOO 4.1 naar het Klembord kunt kopiëren en het in een bewerkingsprogramma voor afbeeldingen naar uw keuze kunt plakken om het aan te passen en alles vervolgens weer terug kunt kopiëren?

 

Andere verbeteringen

Seamonkey vervangen door NSS ("Network Security Services")

Gedateerde code uit Mozilla die werd gebruikt om diensten voor cryptografie en toegang tot adresboeken mogelijk te maken is vervangen door de meer moderne en meer veilige NSS-bibliotheken. Dit vereenvoudigt het bouwprocess en onderhoud van de broncode en is in het algemeen transparant voor eindgebruikers.

Eindgebruikers worden slechts op de volgende manieren getroffen:

 • Onder Windows XP is toevoegen van het adresboek van Windows als een database van OpenOffice niet meer mogelijk; dit is altijd al het geval geweest op de nieuwere versies van Windows (Windows Vista, Windows 7 en Windows 8).
 • Gebruikers van Thunderbird zullen geen directe ondersteuning voor het adresboek van Thunderbird vinden in de Assistent voor het adresboek in OpenOffice, maar de ondersteuning van OpenOffice voor CSV kan die, voor nu, vervangen. Gebruikers kunnen de functionaliteit in Thunderbird via Extra->Exporteren->AlsCsv gebruiken om hun adresboek als komma-gescheiden tekst te verkrijgen.
 • Geauthenticeerde toegang tot LDAP wordt niet meer ondersteund (de niet-geauthenticeerde toegang werd al niet meer ondersteund).

Opgeloste problemen

Aanvullende taalondersteuning

Nieuwe beschikbare vertalingen in Apache OpenOffice 4.1 omvatten:

Bulgaars (bg)

Deens (da)Hindi (hi)

Kazachs (kk)

Noors Bökmal (nb)Thai (th)

Bijgewerkte beschikbare vertalingen in Apache OpenOffice 4.1 omvatten:

Baskisch (eu)

Nederlands (nl)

Duits (de)
 Litouws (lt)Portugees (pt)Servisch (sr)
Spaans (es)Turks (tr) 

Bekijk voor een volledige lijst van beschikbare talen en taalpakketten:

http://www.openoffice.org/download/other.html

Nieuwe en bijgewerkte woordenboeken

Nieuwe woordenboeken

Litouws (lt)

Bijgewerkte woordenboeken

Engels (en)

Opmerking: De extensie bevat meerdere varianten. Alleen het woordenboek en-GB is bijgewerkt.

Bekende problemen

 • Apache OpenOffice 4.1.0 zal worden aangewezen door de nieuwe functionaliteit Gatekeeper in Mac OS X Mountain Lion en Maverick. Dit is een nieuw emogelijkheidom tegen malware te waken op systemen van Mac. Er bestaat een procedure, uitgelegd op de volgende link, om toepassingen, die niet zijn verkregen via de Mac App store, uit te voeren. Bekijk het artikel op de ondersteuning van Mac op http://support.apple.com/kb/HT5290.
 • Apache OpenOffice 4.1.0 ondersteunt Java 7, wat de aanbevolen configuratie is; maar (speciaal op 64-bit Windows) u zou waarschuwingen kunnen ontvangen dat de versie van Java defect is. Downloaden installeer in dat geval het pakket Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package. Indien u nog steeds problemen ondervindt, installeer dan de meest recente JRE 6-versie. Zorg er voor dat u het bestand "Windows x86 Offline (32-bit)" neemt. Configureer dan OpenOffice om het te gebruiken via "Extra - Opties - OpenOffice - Java". Bekijk dit onderwerp op het forum voor meer informatie.

 • Op recente versies van Mac OS X kon het gebeuren, in het bijzonder na een "Geforceerd afsluiten", dat het volgende foutbericht verscheen: "Restore Windows - The application OpenOffice.org was forced to quit while trying to restore its windows. Do you want to try to restore its windows again?". Indien u er niet vanaf komt: Option-klik op het menu "Go"; kies "Library" uit het menu om de map in de Finder te openen; klik op de map "Saved Application State"; verwijder het bestand "org.openoffice.script.savedState". Bekijk bug 119006 en bug 123681 voor meer informatie.

Blijf geïnformeerd over Apache OpenOffice

U wordt aangemoedigd om u te abonneren op de aankondigings mailinglijst van Apache OpenOffice om belangrijke berichten te ontvangen, zoals bijwerkingen van het product en oplossingen voor beveiliging. Stuur, om u te abonneren, een e-mail naar: announce-subscribe@openoffice.apache.org.

U kunt het project ook volgen op Twitter, Facebook en Google+.

 • No labels