Xerces running IBM XML Schema 1.1 Tests

Detailed tests status :

SL. No.

TestSet name

TestGroup name

Schema Test name

Instance Test name

Expected Test status

Actual Test status

 

allGroup

 

 

 

 

 

 

 

s3_3_6v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_3_6v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_3_6v01i

valid

valid

 

 

s3_3_6v04

 

 

 

 

3.

 

 

s3_3_6v04s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_3_6v04i

valid

valid

 

 

s3_3_6v05

 

 

 

 

5.

 

 

s3_3_6v05s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_3_6v05i

valid

valid

 

 

s3_3_6ii01

 

 

 

 

7.

 

 

s3_3_6ii01s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_3_6ii01i

invalid

invalid

 

 

s3_3_6ii02

 

 

 

 

9.

 

 

s3_3_6ii02s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_3_6ii02i

invalid

invalid

 

 

s3_3_6ii03

 

 

 

 

11.

 

 

s3_3_6ii03s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_3_6ii03i

invalid

invalid

 

 

s3_3_6si01

 

 

 

 

13.

 

 

s3_3_6si01s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_6si02

 

 

 

 

14.

 

 

s3_3_6si02s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_6si03

 

 

 

 

15.

 

 

s3_3_6si03s

 

invalid

invalid

 

anyAttribute

 

 

 

 

 

 

 

s3_10_6v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_10_6v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_10_6v01i

valid

valid

 

 

s3_10_6v02

 

 

 

 

3.

 

 

s3_10_6v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_10_6v02i

valid

valid

 

 

s3_10_6v03

 

 

 

 

5.

 

 

s3_10_6v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_10_6v03i

valid

valid

 

 

s3_10_6ii01

 

 

 

 

7.

 

 

s3_10_6v01s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_10_6v01i

invalid

invalid

 

 

s3_10_6ii02

 

 

 

 

9.

 

 

s3_10_6v02s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_10_6v02i

invalid

invalid

 

 

s3_10_6ii03

 

 

 

 

11.

 

 

s3_10_6v03s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_10_6v03i

invalid

invalid

 

 

s3_10_6ii04

 

 

 

 

13.

 

 

s3_10_6v04s

 

valid

valid

14.

 

 

 

s3_10_6v04i

invalid

invalid

 

 

s3_10_6si01

 

 

 

 

15.

 

 

s3_10_6si01s

 

invalid

invalid

 

 

s3_10_6si02

 

 

 

 

16.

 

 

s3_10_6si02s

 

invalid

invalid

 

assertion

 

 

 

 

 

 

 

d4_3_15v01

 

 

 

 

1.

 

 

d4_3_15v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d4_3_15v01i

valid

valid

 

 

d4_3_15v02

 

 

 

 

3.

 

 

d4_3_15v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d4_3_15v02i

valid

valid

 

 

d4_3_15v03

 

 

 

 

5.

 

 

d4_3_15v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

d4_3_15v03i

valid

valid

 

 

d4_3_15v04

 

 

 

 

7.

 

 

d4_3_15v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

d4_3_15v04i

valid

valid

 

 

d4_3_15v05

 

 

 

 

9.

 

 

d4_3_15v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

d4_3_15v05i

valid

valid

 

 

d4_3_15v06

 

 

 

 

11.

 

 

d4_3_15v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

d4_3_15v06i

valid

valid

 

 

d4_3_15v07

 

 

 

 

13.

 

 

d4_3_15v07s

 

valid

valid

14.

 

 

 

d4_3_15v07i

valid

valid

 

 

d4_3_15v08

 

 

 

 

15.

 

 

d4_3_15v08s

 

valid

valid

16.

 

 

 

d4_3_15v08i

valid

valid

 

 

d4_3_15v09

 

 

 

 

17.

 

 

d4_3_15v09s

 

valid

valid

18.

 

 

 

d4_3_15v09i

valid

valid

 

 

d4_3_15v10

 

 

 

 

19.

 

 

d4_3_15v10s

 

valid

valid

20.

 

 

 

d4_3_15v10i

valid

valid

 

 

d4_3_15v11

 

 

 

 

21.

 

 

d4_3_15v11s

 

valid

valid

22.

 

 

 

d4_3_15v11i

valid

valid

 

 

d4_3_15v13

 

 

 

 

23.

 

 

d4_3_15v13s

 

valid

valid

24.

 

 

 

d4_3_15v13i

valid

valid

 

 

d4_3_15v14

 

 

 

 

25.

 

 

d4_3_15v14s

 

valid

valid

26.

 

 

 

d4_3_15v14i

valid

valid

 

 

d4_3_15v15

 

 

 

 

27.

 

 

d4_3_15v15s

 

valid

valid

28.

 

 

 

d4_3_15v15i

valid

valid

 

 

d4_3_15v18

 

 

 

 

29.

 

 

d4_3_15v18s

 

valid

valid

30.

 

 

 

d4_3_15v18i

valid

valid

 

 

d4_3_15v19

 

 

 

 

31.

 

 

d4_3_15v19s

 

valid

valid

32.

 

 

 

d4_3_15v19i

valid

valid

 

 

d4_3_15v21

 

 

 

 

33.

 

 

d4_3_15v21s

 

valid

valid

34.

 

 

 

d4_3_15v21i

valid

valid

 

 

d4_3_15v22

 

 

 

 

35.

 

 

d4_3_15v22s

 

valid

valid

36.

 

 

 

d4_3_15v22i

valid

valid

 

 

d4_3_15v23

 

 

 

 

37.

 

 

d4_3_15v23s

 

valid

valid

38.

 

 

 

d4_3_15v23i

valid

valid

 

 

d4_3_15v24

 

 

 

 

39.

 

 

d4_3_15v24s

 

valid

valid

40.

 

 

 

d4_3_15v24i

valid

valid

 

 

d4_3_15v25

 

 

 

 

41.

 

 

d4_3_15v25s

 

valid

valid

42.

 

 

 

d4_3_15v25i

valid

valid

 

 

d4_3_15v26

 

 

 

 

43.

 

 

d4_3_15v26s

 

valid

valid

44.

 

 

 

d4_3_15v26i

valid

valid

 

 

d4_3_15v27

 

 

 

 

45.

 

 

d4_3_15v27s

 

valid

valid

46.

 

 

 

d4_3_15v27i

valid

valid

 

 

d4_3_15v28

 

 

 

 

47.

 

 

d4_3_15v28s

 

valid

valid

48.

 

 

 

d4_3_15v28i

valid

valid

 

 

d4_3_15ii01

 

 

 

 

49.

 

 

d4_3_15ii01s

 

valid

valid

50.

 

 

 

d4_3_15ii01i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii02

 

 

 

 

51.

 

 

d4_3_15ii02s

 

valid

valid

52.

 

 

 

d4_3_15ii02i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii03

 

 

 

 

53.

 

 

d4_3_15ii03s

 

valid

valid

54.

 

 

 

d4_3_15ii03i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii04

 

 

 

 

55.

 

 

d4_3_15ii04s

 

valid

valid

56.

 

 

 

d4_3_15ii04i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii06

 

 

 

 

57.

 

 

d4_3_15ii06s

 

valid

valid

58.

 

 

 

d4_3_15ii06i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii08

 

 

 

 

59.

 

 

d4_3_15ii08s

 

valid

valid

60.

 

 

 

d4_3_15ii08i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii10

 

 

 

 

61.

 

 

d4_3_15ii10s

 

valid

valid

62.

 

 

 

d4_3_15ii10i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii11

 

 

 

 

63.

 

 

d4_3_15ii11s

 

valid

valid

64.

 

 

 

d4_3_15ii11i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii12

 

 

 

 

65.

 

 

d4_3_15ii12s

 

valid

valid

66.

 

 

 

d4_3_15ii12i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii13

 

 

 

 

67.

 

 

d4_3_15ii13s

 

valid

valid

68.

 

 

 

d4_3_15ii13i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii14

 

 

 

 

69.

 

 

d4_3_15ii14s

 

valid

valid

70.

 

 

 

d4_3_15ii14i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii15

 

 

 

 

71.

 

 

d4_3_15ii15s

 

valid

valid

72.

 

 

 

d4_3_15ii15i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii17

 

 

 

 

73.

 

 

d4_3_15ii17s

 

valid

valid

74.

 

 

 

d4_3_15ii17i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii18

 

 

 

 

75.

 

 

d4_3_15ii18s

 

valid

valid

76.

 

 

 

d4_3_15ii18i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii19

 

 

 

 

77.

 

 

d4_3_15ii19s

 

valid

valid

78.

 

 

 

d4_3_15ii19i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii20

 

 

 

 

79.

 

 

d4_3_15ii20s

 

valid

valid

80.

 

 

 

d4_3_15ii20i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii21

 

 

 

 

81.

 

 

d4_3_15ii21s

 

valid

valid

82.

 

 

 

d4_3_15ii21i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii22

 

 

 

 

83.

 

 

d4_3_15ii22s

 

valid

valid

84.

 

 

 

d4_3_15ii22i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii23

 

 

 

 

85.

 

 

d4_3_15ii23s

 

valid

valid

86.

 

 

 

d4_3_15ii23i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii24

 

 

 

 

87.

 

 

d4_3_15ii24s

 

valid

valid

88.

 

 

 

d4_3_15ii24i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii25

 

 

 

 

89.

 

 

d4_3_15ii25s

 

valid

valid

90.

 

 

 

d4_3_15ii25i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii27

 

 

 

 

91.

 

 

d4_3_15ii27s

 

valid

valid

92.

 

 

 

d4_3_15ii27i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii29

 

 

 

 

93.

 

 

d4_3_15ii29s

 

valid

valid

94.

 

 

 

d4_3_15ii29i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii30

 

 

 

 

95.

 

 

d4_3_15ii30s

 

valid

valid

96.

 

 

 

d4_3_15ii30i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii31

 

 

 

 

97.

 

 

d4_3_15ii31s

 

valid

valid

98.

 

 

 

d4_3_15ii31i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15ii32

 

 

 

 

99.

 

 

d4_3_15ii32s

 

valid

valid

100.

 

 

 

d4_3_15ii32i

invalid

invalid

 

 

d4_3_15si04

 

 

 

 

101.

 

 

d4_3_15si04s

 

invalid

invalid

 

ConditionalInclusion

 

 

 

 

 

 

 

s4_2_2v01

 

 

 

 

1.

 

 

s4_2_2v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s4_2_2v01i

valid

valid

 

 

s4_2_2ii01

 

 

 

 

3.

 

 

s4_2_2ii01s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s4_2_2ii01i

invalid

invalid

 

 

s4_2_2si01

 

 

 

 

5.

 

 

s4_2_2si01s

 

invalid

invalid

 

constraintsOnAttribute

 

 

 

 

 

 

 

s3_2_3v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_2_3v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_2_3v01i

valid

valid

 

 

s3_2_3v04

 

 

 

 

3.

 

 

s3_2_3v04s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_2_3v04i

valid

valid

 

 

s3_2_3ii01

 

 

 

 

5.

 

 

s3_2_3ii01s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_2_3ii01i

invalid

invalid

 

 

s3_2_3ii02

 

 

 

 

7.

 

 

s3_2_3ii02s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_2_3ii02i

invalid

invalid

 

 

s3_2_3ii04

 

 

 

 

9.

 

 

s3_2_3ii04s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_2_3ii04i

invalid

invalid

 

 

s3_2_3ii05

 

 

 

 

11.

 

 

s3_2_3ii05s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_2_3ii05i

invalid

invalid

 

 

s3_2_3si01

 

 

 

 

13.

 

 

s3_2_3si01s

 

invalid

invalid

 

 

s3_2_3si02

 

 

 

 

14.

 

 

s3_2_3si02s

 

invalid

invalid

 

 

s3_2_3si03

 

 

 

 

15.

 

 

s3_2_3si03s

 

invalid

invalid

 

 

s3_2_3si04

 

 

 

 

16.

 

 

s3_2_3si04s

 

invalid

invalid

 

 

s3_2_3si05

 

 

 

 

17.

 

 

s3_2_3si05s

 

invalid

invalid

 

 

s3_2_3si06

 

 

 

 

18.

 

 

s3_2_3si06s

 

invalid

invalid

 

 

s3_2_3si07

 

 

 

 

19.

 

 

s3_2_3si07s

 

invalid

invalid

 

 

s3_2_3si08

 

 

 

 

20.

 

 

s3_2_3si08s

 

invalid

invalid

 

 

s3_2_3si09

 

 

 

 

21.

 

 

s3_2_3si09s

 

invalid

invalid

 

 

s3_2_3si10

 

 

 

 

22.

 

 

s3_2_3si10s

 

invalid

invalid

 

CyclicDependencies_Redefine_Include_Import_Override

 

 

 

 

 

 

 

s4_2_4si01

 

 

 

 

1.

 

 

s4_2_4si01s

 

invalid

invalid

 

 

s4_2_4si01b

 

 

 

 

2.

 

 

s4_2_4si01bs

 

invalid

invalid

 

 

s4_2_4si02

 

 

 

 

3.

 

 

s4_2_4si02s

 

invalid

invalid

 

 

s4_2_4si02b

 

 

 

 

4.

 

 

s4_2_4si02bs

 

invalid

invalid

 

 

s4_2_4si02c

 

 

 

 

5.

 

 

s4_2_4si02cs

 

invalid

invalid

 

date

 

 

 

 

 

 

 

d3_3_10v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_3_10v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_3_10v01i

valid

valid

 

dateTimeStamp

 

 

 

 

 

 

 

d3_4_28v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_4_28v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_4_28v01i

valid

valid

 

 

d3_4_28v02

 

 

 

 

3.

 

 

d3_4_28v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d3_4_28v02i

valid

valid

 

 

d3_4_28v03

 

 

 

 

5.

 

 

d3_4_28v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

d3_4_28v03i

valid

valid

 

 

d3_4_28v04

 

 

 

 

7.

 

 

d3_4_28v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

d3_4_28v04i

valid

valid

 

 

d3_4_28v05

 

 

 

 

9.

 

 

d3_4_28v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

d3_4_28v05i

valid

valid

 

 

d3_4_28v06

 

 

 

 

11.

 

 

d3_4_28v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

d3_4_28v06i

valid

valid

 

 

d3_4_28v07

 

 

 

 

13.

 

 

d3_4_28v07s

 

valid

valid

14.

 

 

 

d3_4_28v07i

valid

valid

 

 

d3_4_28v08

 

 

 

 

15.

 

 

d3_4_28v08s

 

valid

valid

16.

 

 

 

d3_4_28v08i

valid

valid

 

 

d3_4_28v09

 

 

 

 

17.

 

 

d3_4_28v09s

 

valid

valid

18.

 

 

 

d3_4_28v09i

valid

valid

 

 

d3_4_28v10

 

 

 

 

19.

 

 

d3_4_28v10s

 

valid

valid

20.

 

 

 

d3_4_28v10i

valid

valid

 

 

d3_4_28ii01

 

 

 

 

21.

 

 

d3_4_28ii01s

 

valid

valid

22.

 

 

 

d3_4_28ii01i

invalid

invalid

23.

 

 

 

d3_4_28ii02i

invalid

invalid

24.

 

 

 

d3_4_28ii03i

invalid

invalid

25.

 

 

 

d3_4_28ii04i

invalid

invalid

26.

 

 

 

d3_4_28ii05i

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si01

 

 

 

 

27.

 

 

d3_4_28si01s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si02

 

 

 

 

28.

 

 

d3_4_28si02s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si03

 

 

 

 

29.

 

 

d3_4_28si03s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si04

 

 

 

 

30.

 

 

d3_4_28si04s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si05

 

 

 

 

31.

 

 

d3_4_28si05s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si06

 

 

 

 

32.

 

 

d3_4_28si06s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si07

 

 

 

 

33.

 

 

d3_4_28si07s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si08

 

 

 

 

34.

 

 

d3_4_28si08s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si09

 

 

 

 

35.

 

 

d3_4_28si09s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si10

 

 

 

 

36.

 

 

d3_4_28si10s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si11

 

 

 

 

37.

 

 

d3_4_28si11s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si12

 

 

 

 

38.

 

 

d3_4_28si12s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si13

 

 

 

 

39.

 

 

d3_4_28si13s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si14

 

 

 

 

40.

 

 

d3_4_28si14s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si15

 

 

 

 

41.

 

 

d3_4_28si15s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si16

 

 

 

 

42.

 

 

d3_4_28si16s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_28si17

 

 

 

 

43.

 

 

d3_4_28si17s

 

invalid

invalid

 

dayTimeDuration

 

 

 

 

 

 

 

d3_4_27v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_4_27v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_4_27v01i

valid

valid

 

 

d3_4_27v02

 

 

 

 

3.

 

 

d3_4_27v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d3_4_27v02i

valid

valid

 

 

d3_4_27v03

 

 

 

 

5.

 

 

d3_4_27v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

d3_4_27v03i

valid

valid

 

 

d3_4_27v04

 

 

 

 

7.

 

 

d3_4_27v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

d3_4_27v04i

valid

valid

 

 

d3_4_27v05

 

 

 

 

9.

 

 

d3_4_27v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

d3_4_27v05i

valid

valid

 

 

d3_4_27ii01

 

 

 

 

11.

 

 

d3_4_27ii01s

 

valid

valid

12.

 

 

 

d3_4_27ii01i

invalid

invalid

 

 

d3_4_27ii02

 

 

 

 

13.

 

 

d3_4_27ii02s

 

valid

valid

14.

 

 

 

d3_4_27ii02i

invalid

invalid

 

 

d3_4_27ii03

 

 

 

 

15.

 

 

d3_4_27ii03s

 

valid

valid

16.

 

 

 

d3_4_27ii03i

invalid

invalid

 

 

d3_4_27ii04

 

 

 

 

17.

 

 

d3_4_27ii04s

 

valid

valid

18.

 

 

 

d3_4_27ii04i

invalid

invalid

 

 

d3_4_27ii05

 

 

 

 

19.

 

 

d3_4_27ii05s

 

valid

valid

20.

 

 

 

d3_4_27ii05i

invalid

invalid

 

 

d3_4_27ii06

 

 

 

 

21.

 

 

d3_4_27ii06s

 

valid

valid

22.

 

 

 

d3_4_27ii06i

invalid

invalid

 

 

d3_4_27ii07

 

 

 

 

23.

 

 

d3_4_27ii07s

 

valid

valid

24.

 

 

 

d3_4_27ii07i

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si01

 

 

 

 

25.

 

 

d3_4_27si01s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si02

 

 

 

 

26.

 

 

d3_4_27si02s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si03

 

 

 

 

27.

 

 

d3_4_27si03s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si04

 

 

 

 

28.

 

 

d3_4_27si04s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si05

 

 

 

 

29.

 

 

d3_4_27si05s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si06

 

 

 

 

30.

 

 

d3_4_27si06s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si07

 

 

 

 

31.

 

 

d3_4_27si07s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si08

 

 

 

 

32.

 

 

d3_4_27si08s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si09

 

 

 

 

33.

 

 

d3_4_27si09s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si10

 

 

 

 

34.

 

 

d3_4_27si10s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si11

 

 

 

 

35.

 

 

d3_4_27si11s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_27si12

 

 

 

 

36.

 

 

d3_4_27si12s

 

invalid

invalid

 

defaultAttributesApply

 

 

 

 

 

 

 

s3_4_2_4v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_4_2_4v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_4_2_4v01i

valid

valid

 

 

s3_4_2_4v02

 

 

 

 

3.

 

 

s3_4_2_4v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_4_2_4v02i

valid

valid

 

 

s3_4_2_4v03

 

 

 

 

5.

 

 

s3_4_2_4v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_4_2_4v03i

valid

valid

 

 

s3_4_2_4v13

 

 

 

 

7.

 

 

s3_4_2_4v13s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_4_2_4v13i

valid

valid

 

 

s3_4_2_4ii01

 

 

 

 

9.

 

 

s3_4_2_4ii01s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_4_2_4ii01i

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4ii02

 

 

 

 

11.

 

 

s3_4_2_4ii02s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_4_2_4ii02i

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4ii03

 

 

 

 

13.

 

 

s3_4_2_4ii03s

 

valid

valid

14.

 

 

 

s3_4_2_4ii03i

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4ii05

 

 

 

 

15.

 

 

s3_4_2_4ii05s

 

valid

valid

16.

 

 

 

s3_4_2_4ii05i

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4ii06

 

 

 

 

17.

 

 

s3_4_2_4ii06s

 

valid

valid

18.

 

 

 

s3_4_2_4ii06i

valid

valid

 

 

s3_4_2_4ii07

 

 

 

 

19.

 

 

s3_4_2_4ii07s

 

valid

valid

20.

 

 

 

s3_4_2_4ii07i

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4ii08

 

 

 

 

21.

 

 

s3_4_2_4ii08s

 

valid

valid

22.

 

 

 

s3_4_2_4ii08i

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4ii09

 

 

 

 

23.

 

 

s3_4_2_4ii09s

 

valid

valid

24.

 

 

 

s3_4_2_4ii09i

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4ii10

 

 

 

 

25.

 

 

s3_4_2_4ii10s

 

valid

valid

26.

 

 

 

s3_4_2_4ii10i

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4ii11

 

 

 

 

27.

 

 

s3_4_2_4ii11s

 

valid

valid

28.

 

 

 

s3_4_2_4ii11i

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4si01

 

 

 

 

29.

 

 

s3_4_2_4si01s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4si02

 

 

 

 

30.

 

 

s3_4_2_4si02s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_2_4si03

 

 

 

 

31.

 

 

s3_4_2_4si03s

 

invalid

invalid

 

DefaultFixed

 

 

 

 

 

 

 

s2_7_1v01

 

 

 

 

1.

 

 

s2_7_1v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s2_7_1v01i

valid

valid

 

 

s2_7_1ii01

 

 

 

 

3.

 

 

s2_7_1ii01s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s2_7_1ii01i

invalid

invalid

 

 

s2_7_1ii02

 

 

 

 

5.

 

 

s2_7_1ii02s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s2_7_1ii02i

invalid

invalid

 

 

s2_7_2v01

 

 

 

 

7.

 

 

s2_7_2v01s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s2_7_2v01i

valid

valid

 

 

s2_7_2ii01

 

 

 

 

9.

 

 

s2_7_2ii01s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s2_7_2ii01i

invalid

invalid

 

double

 

 

 

 

 

 

 

d3_3_6v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_3_6v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_3_6v01i

valid

valid

 

 

d3_3_6v02

 

 

 

 

3.

 

 

d3_3_6v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d3_3_6v02i

valid

valid

 

EDCWildcard

 

 

 

 

 

 

 

s3_8_6v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_8_6v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_8_6v01i

invalid

invalid

 

 

s3_8_6ii01

 

 

 

 

3.

 

 

s3_8_6ii01s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_8_6ii01i

invalid

invalid

 

explicitTimezone

 

 

 

 

 

 

 

d4_3_16v01

 

 

 

 

1.

 

 

d4_3_16v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d4_3_16v01i

valid

valid

 

 

d4_3_16v02

 

 

 

 

3.

 

 

d4_3_16v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d4_3_16v02i

valid

valid

 

 

d4_3_16v03

 

 

 

 

5.

 

 

d4_3_16v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

d4_3_16v03i

valid

valid

 

 

d4_3_16v04

 

 

 

 

7.

 

 

d4_3_16v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

d4_3_16v04i

valid

valid

 

 

d4_3_16v05

 

 

 

 

9.

 

 

d4_3_16v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

d4_3_16v05i

valid

valid

 

 

d4_3_16v06

 

 

 

 

11.

 

 

d4_3_16v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

d4_3_16v06i

valid

valid

 

 

d4_3_16v07

 

 

 

 

13.

 

 

d4_3_16v07s

 

valid

valid

14.

 

 

 

d4_3_16v07i

valid

valid

 

 

d4_3_16ii01

 

 

 

 

15.

 

 

d4_3_16ii01s

 

valid

valid

16.

 

 

 

d4_3_16ii01i

invalid

invalid

 

 

d4_3_16ii02

 

 

 

 

17.

 

 

d4_3_16ii02s

 

valid

valid

18.

 

 

 

d4_3_16ii02i

invalid

invalid

 

 

d4_3_16ii03

 

 

 

 

19.

 

 

d4_3_16ii03s

 

valid

valid

20.

 

 

 

d4_3_16ii03i

invalid

invalid

 

 

d4_3_16ii04

 

 

 

 

21.

 

 

d4_3_16ii04s

 

valid

valid

22.

 

 

 

d4_3_16ii04i

invalid

invalid

 

 

d4_3_16ii05

 

 

 

 

23.

 

 

d4_3_16ii05s

 

valid

valid

24.

 

 

 

d4_3_16ii05i

invalid

invalid

 

 

d4_3_16ii06

 

 

 

 

25.

 

 

d4_3_16ii06s

 

valid

valid

26.

 

 

 

d4_3_16ii06i

invalid

invalid

 

 

d4_3_16ii07

 

 

 

 

27.

 

 

d4_3_16ii07s

 

valid

valid

28.

 

 

 

d4_3_16ii07i

invalid

invalid

 

 

d4_3_16si01

 

 

 

 

29.

 

 

d4_3_16si01s

 

invalid

invalid

 

 

d4_3_16si02

 

 

 

 

30.

 

 

d4_3_16si02s

 

invalid

invalid

 

 

d4_3_16si03

 

 

 

 

31.

 

 

d4_3_16si03s

 

invalid

invalid

 

 

d4_3_16si04

 

 

 

 

32.

 

 

d4_3_16si04s

 

invalid

invalid

 

float

 

 

 

 

 

 

 

d3_3_5v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_3_5v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_3_5v01i

valid

valid

 

 

d3_3_5v02

 

 

 

 

3.

 

 

d3_3_5v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d3_3_5v02i

valid

valid

 

gYearMonth

 

 

 

 

 

 

 

d3_3_11v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_3_11v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_3_11v01i

valid

valid

 

gYear

 

 

 

 

 

 

 

d3_3_12v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_3_12v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_3_12v01i

valid

valid

 

gMonthDay

 

 

 

 

 

 

 

d3_3_13v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_3_13v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_3_13v01i

valid

valid

 

gDay

 

 

 

 

 

 

 

d3_3_14v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_3_14v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_3_14v01i

valid

valid

 

gMonth

 

 

 

 

 

 

 

d3_3_15si01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_3_15si01s

 

invalid

invalid

 

ID_IDREF

 

 

 

 

 

 

 

s3_3_4v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_3_4v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_3_4v01i

valid

valid

 

 

s3_3_4v02

 

 

 

 

3.

 

 

s3_3_4v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_3_4v02i

valid

valid

 

 

s3_3_4v03

 

 

 

 

5.

 

 

s3_3_4v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_3_4v03i

valid

valid

 

 

s3_3_4v04

 

 

 

 

7.

 

 

s3_3_4v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_3_4v04i

valid

valid

 

 

s3_3_4v05

 

 

 

 

9.

 

 

s3_3_4v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_3_4v05i

valid

valid

 

 

s3_3_4v06

 

 

 

 

11.

 

 

s3_3_4v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_3_4v06i

valid

valid

 

 

s3_3_4v07

 

 

 

 

13.

 

 

s3_3_4v07s

 

valid

valid

14.

 

 

 

s3_3_4v07i

valid

valid

 

 

s3_3_4v08

 

 

 

 

15.

 

 

s3_3_4v08s

 

valid

valid

16.

 

 

 

s3_3_4v08i

valid

valid

 

 

s3_3_4v09

 

 

 

 

17.

 

 

s3_3_4v09s

 

valid

valid

18.

 

 

 

s3_3_4v09i

valid

valid

 

 

s3_3_4v10

 

 

 

 

19.

 

 

s3_3_4v10s

 

valid

valid

20.

 

 

 

s3_3_4v10i

valid

valid

 

 

s3_3_4v11

 

 

 

 

21.

 

 

s3_3_4v11s

 

valid

valid

22.

 

 

 

s3_3_4v11i

valid

valid

 

 

s3_3_4v12

 

 

 

 

23.

 

 

s3_3_4v12s

 

valid

valid

24.

 

 

 

s3_3_4v12i

valid

valid

 

 

s3_3_4v13

 

 

 

 

25.

 

 

s3_3_4v13s

 

valid

valid

26.

 

 

 

s3_3_4v13i

valid

valid

 

 

s3_3_4v14

 

 

 

 

27.

 

 

s3_3_4v14s

 

valid

valid

28.

 

 

 

s3_3_4v14i

valid

valid

 

 

s3_3_4v15

 

 

 

 

29.

 

 

s3_3_4v15s

 

valid

valid

30.

 

 

 

s3_3_4v15i

valid

valid

 

 

s3_3_4v16

 

 

 

 

31.

 

 

s3_3_4v16s

 

valid

valid

32.

 

 

 

s3_3_4v16i

valid

valid

 

 

s3_3_4v17

 

 

 

 

33.

 

 

s3_3_4v17s

 

valid

valid

34.

 

 

 

s3_3_4v17i

valid

valid

 

 

s3_3_4v18

 

 

 

 

35.

 

 

s3_3_4v18s

 

valid

valid

36.

 

 

 

s3_3_4v18i

valid

valid

 

 

s3_3_4v19

 

 

 

 

37.

 

 

s3_3_4v19s

 

valid

valid

38.

 

 

 

s3_3_4v19i

valid

valid

 

 

s3_3_4v20

 

 

 

 

39.

 

 

s3_3_4v20s

 

valid

valid

40.

 

 

 

s3_3_4v20i

valid

valid

 

 

s3_3_4v21

 

 

 

 

41.

 

 

s3_3_4v21s

 

valid

valid

42.

 

 

 

s3_3_4v21i

valid

valid

 

 

s3_3_4v22

 

 

 

 

43.

 

 

s3_3_4v22s

 

valid

valid

44.

 

 

 

s3_3_4v22i

valid

valid

 

 

s3_3_4v23

 

 

 

 

45.

 

 

s3_3_4v23s

 

valid

valid

46.

 

 

 

s3_3_4v23i

valid

valid

 

 

s3_3_4v24

 

 

 

 

47.

 

 

s3_3_4v24s

 

valid

valid

48.

 

 

 

s3_3_4v24i

valid

valid

 

 

s3_3_4v25

 

 

 

 

49.

 

 

s3_3_4v25s

 

valid

valid

50.

 

 

 

s3_3_4v25i

valid

valid

 

 

s3_3_4v26

 

 

 

 

51.

 

 

s3_3_4v26s

 

valid

valid

52.

 

 

 

s3_3_4v26i

valid

valid

 

 

s3_3_4v27

 

 

 

 

53.

 

 

s3_3_4v27s

 

valid

valid

54.

 

 

 

s3_3_4v27i

valid

valid

 

 

s3_3_4v28

 

 

 

 

55.

 

 

s3_3_4v28s

 

valid

valid

56.

 

 

 

s3_3_4v28i

valid

valid

 

 

s3_3_4v29

 

 

 

 

57.

 

 

s3_3_4v29s

 

valid

valid

58.

 

 

 

s3_3_4v29i

valid

valid

 

 

s3_3_4v30

 

 

 

 

59.

 

 

s3_3_4v30s

 

valid

valid

60.

 

 

 

s3_3_4v30i

valid

valid

 

 

s3_3_4ii01

 

 

 

 

61.

 

 

s3_3_4ii01s

 

valid

valid

62.

 

 

 

s3_3_4ii01i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii02

 

 

 

 

63.

 

 

s3_3_4ii02s

 

valid

valid

64.

 

 

 

s3_3_4ii02i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii03

 

 

 

 

65.

 

 

s3_3_4ii03s

 

valid

valid

66.

 

 

 

s3_3_4ii03i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii04

 

 

 

 

67.

 

 

s3_3_4ii04s

 

valid

valid

68.

 

 

 

s3_3_4ii04i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii05

 

 

 

 

69.

 

 

s3_3_4ii05s

 

valid

valid

70.

 

 

 

s3_3_4ii05i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii06

 

 

 

 

71.

 

 

s3_3_4ii06s

 

valid

valid

72.

 

 

 

s3_3_4ii06i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii07

 

 

 

 

73.

 

 

s3_3_4ii07s

 

valid

valid

74.

 

 

 

s3_3_4ii07i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii08

 

 

 

 

75.

 

 

s3_3_4ii08s

 

valid

valid

76.

 

 

 

s3_3_4ii08i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii09

 

 

 

 

77.

 

 

s3_3_4ii09s

 

valid

valid

78.

 

 

 

s3_3_4ii09i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii10

 

 

 

 

79.

 

 

s3_3_4ii10s

 

valid

valid

80.

 

 

 

s3_3_4ii10i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii11

 

 

 

 

81.

 

 

s3_3_4ii11s

 

valid

valid

82.

 

 

 

s3_3_4ii11i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii12

 

 

 

 

83.

 

 

s3_3_4ii12s

 

valid

valid

84.

 

 

 

s3_3_4ii12i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii13

 

 

 

 

85.

 

 

s3_3_4ii13s

 

valid

valid

86.

 

 

 

s3_3_4ii13i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii14

 

 

 

 

87.

 

 

s3_3_4ii14s

 

valid

valid

88.

 

 

 

s3_3_4ii14i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii15

 

 

 

 

89.

 

 

s3_3_4ii15s

 

valid

valid

90.

 

 

 

s3_3_4ii15i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii16

 

 

 

 

91.

 

 

s3_3_4ii16s

 

valid

valid

92.

 

 

 

s3_3_4ii16i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii17

 

 

 

 

93.

 

 

s3_3_4ii17s

 

valid

valid

94.

 

 

 

s3_3_4ii17i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii18

 

 

 

 

95.

 

 

s3_3_4ii18s

 

valid

valid

96.

 

 

 

s3_3_4ii18i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii19

 

 

 

 

97.

 

 

s3_3_4ii19s

 

valid

valid

98.

 

 

 

s3_3_4ii19i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii20

 

 

 

 

99.

 

 

s3_3_4ii20s

 

valid

valid

100.

 

 

 

s3_3_4ii20i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii21

 

 

 

 

101.

 

 

s3_3_4ii21s

 

valid

valid

102.

 

 

 

s3_3_4ii21i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii22

 

 

 

 

103.

 

 

s3_3_4ii22s

 

valid

valid

104.

 

 

 

s3_3_4ii22i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii23

 

 

 

 

105.

 

 

s3_3_4ii23s

 

valid

valid

106.

 

 

 

s3_3_4ii23i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii24

 

 

 

 

107.

 

 

s3_3_4ii24s

 

valid

valid

108.

 

 

 

s3_3_4ii24i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii25

 

 

 

 

109.

 

 

s3_3_4ii25s

 

valid

valid

110.

 

 

 

s3_3_4ii25i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii26

 

 

 

 

111.

 

 

s3_3_4ii26s

 

valid

valid

112.

 

 

 

s3_3_4ii26i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4ii27

 

 

 

 

113.

 

 

s3_3_4ii27s

 

valid

valid

114.

 

 

 

s3_3_4ii27i

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si01

 

 

 

 

115.

 

 

s3_3_4si01s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si02

 

 

 

 

116.

 

 

s3_3_4si02s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si03

 

 

 

 

117.

 

 

s3_3_4si03s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si04

 

 

 

 

118.

 

 

s3_3_4si04s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si05

 

 

 

 

119.

 

 

s3_3_4si05s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si06

 

 

 

 

120.

 

 

s3_3_4si06s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si07

 

 

 

 

121.

 

 

s3_3_4si07s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si08

 

 

 

 

122.

 

 

s3_3_4si08s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si09

 

 

 

 

123.

 

 

s3_3_4si09s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si10

 

 

 

 

124.

 

 

s3_3_4si10s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si11

 

 

 

 

125.

 

 

s3_3_4si11s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si12

 

 

 

 

126.

 

 

s3_3_4si12s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si13

 

 

 

 

127.

 

 

s3_3_4si13s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si14

 

 

 

 

128.

 

 

s3_3_4si14s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si15

 

 

 

 

129.

 

 

s3_3_4si15s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si16

 

 

 

 

130.

 

 

s3_3_4si16s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si17

 

 

 

 

131.

 

 

s3_3_4si17s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si18

 

 

 

 

132.

 

 

s3_3_4si18s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si19

 

 

 

 

133.

 

 

s3_3_4si19s

 

invalid

invalid

 

 

s3_3_4si20

 

 

 

 

134.

 

 

s3_3_4si20s

 

invalid

invalid

 

IdentityConstraint

 

 

 

 

 

 

 

s2_2_4v01

 

 

 

 

1.

 

 

s2_2_4v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s2_2_4v01i

valid

valid

 

 

s2_2_4v02

 

 

 

 

3.

 

 

s2_2_4v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s2_2_4v02i

valid

valid

 

 

s2_2_4v03

 

 

 

 

5.

 

 

s2_2_4v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s2_2_4v03i

valid

valid

 

 

s2_2_4ii01

 

 

 

 

7.

 

 

s2_2_4ii01s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s2_2_4ii01i

invalid

invalid

 

 

s2_2_4ii02

 

 

 

 

9.

 

 

s2_2_4ii02s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s2_2_4ii02i

invalid

invalid

 

 

s2_2_4ii03

 

 

 

 

11.

 

 

s2_2_4ii03s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s2_2_4ii03i

invalid

invalid

 

 

s2_2_4si01

 

 

 

 

13.

 

 

s2_2_4si01s

 

invalid

invalid

 

 

s2_2_4si02

 

 

 

 

14.

 

 

s2_2_4si02s

 

invalid

invalid

 

 

s2_2_4si04

 

 

 

 

15.

 

 

s2_2_4si04s

 

invalid

invalid

 

 

s2_2_4si05

 

 

 

 

16.

 

 

s2_2_4si05s

 

invalid

invalid

 

 

s2_2_4si06

 

 

 

 

17.

 

 

s2_2_4si06s

 

invalid

invalid

 

 

s2_2_4si07

 

 

 

 

18.

 

 

s2_2_4si07s

 

invalid

invalid

 

list

 

 

 

 

 

 

 

d2_4_1_2v01

 

 

 

 

1.

 

 

d2_4_1_2v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d2_4_1_2v01i

valid

valid

 

 

d2_4_1_2si01

 

 

 

 

3.

 

 

d2_4_1_2si01s

 

invalid

invalid

 

PopenContent

 

 

 

 

 

 

 

s3_4_1v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_4_1v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_4_1v01i

valid

valid

 

 

s3_4_1v02

 

 

 

 

3.

 

 

s3_4_1v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_4_1v02i

valid

valid

 

 

s3_4_1v03

 

 

 

 

5.

 

 

s3_4_1v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_4_1v03i

valid

valid

 

 

s3_4_1v04

 

 

 

 

7.

 

 

s3_4_1v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_4_1v04i

valid

valid

 

 

s3_4_1v05

 

 

 

 

9.

 

 

s3_4_1v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_4_1v05i

valid

valid

 

 

s3_4_1v06

 

 

 

 

11.

 

 

s3_4_1v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_4_1v06i

valid

valid

 

 

s3_4_1v07

 

 

 

 

13.

 

 

s3_4_1v07s

 

valid

valid

14.

 

 

 

s3_4_1v07i

valid

valid

 

 

s3_4_1v08

 

 

 

 

15.

 

 

s3_4_1v08s

 

valid

valid

16.

 

 

 

s3_4_1v08i

valid

valid

 

 

s3_4_1v09

 

 

 

 

17.

 

 

s3_4_1v09s

 

valid

valid

18.

 

 

 

s3_4_1v09i

valid

valid

 

 

s3_4_1v10

 

 

 

 

19.

 

 

s3_4_1v10s

 

valid

valid

20.

 

 

 

s3_4_1v10i

valid

valid

 

 

s3_4_1v11

 

 

 

 

21.

 

 

s3_4_1v11s

 

valid

valid

22.

 

 

 

s3_4_1v11i

valid

valid

 

 

s3_4_1ii01

 

 

 

 

23.

 

 

s3_4_1ii01s

 

valid

valid

24.

 

 

 

s3_4_1ii01i

invalid

invalid

 

 

s3_4_1ii02

 

 

 

 

25.

 

 

s3_4_1ii02s

 

valid

valid

26.

 

 

 

s3_4_1ii02i

invalid

invalid

 

 

s3_4_1ii03

 

 

 

 

27.

 

 

s3_4_1ii03s

 

valid

valid

28.

 

 

 

s3_4_1ii03i

invalid

invalid

 

 

s3_4_1ii04

 

 

 

 

29.

 

 

s3_4_1ii04s

 

valid

valid

30.

 

 

 

s3_4_1ii04i

invalid

invalid

 

 

s3_4_1ii05

 

 

 

 

31.

 

 

s3_4_1ii05s

 

valid

valid

32.

 

 

 

s3_4_1ii05i

invalid

invalid

 

 

s3_4_1si01

 

 

 

 

33.

 

 

s3_4_1si01s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_1si02

 

 

 

 

34.

 

 

s3_4_1si02s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_1si03

 

 

 

 

35.

 

 

s3_4_1si03s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_1si04

 

 

 

 

36.

 

 

s3_4_1si04s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_1si05

 

 

 

 

37.

 

 

s3_4_1si05s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_1si06

 

 

 

 

38.

 

 

s3_4_1si06s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_1si08

 

 

 

 

39.

 

 

s3_4_1si08s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_1si09

 

 

 

 

40.

 

 

s3_4_1si09s

 

invalid

invalid

 

RegularExpression

 

 

 

 

 

 

 

d6_gv01

 

 

 

 

1.

 

 

d6_gv01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d6_gv01i

valid

valid

 

 

d6_gv02

 

 

 

 

3.

 

 

d6_gv02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d6_gv02i

valid

valid

 

 

d6_gv03

 

 

 

 

5.

 

 

d6_gv03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

d6_gv03i

valid

valid

 

 

d6_gv04

 

 

 

 

7.

 

 

d6_gv04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

d6_gv04i

valid

valid

 

 

d6_gii01

 

 

 

 

9.

 

 

d6_gii01s

 

valid

valid

10.

 

 

 

d6_gii01i

invalid

invalid

 

 

d6_gii02

 

 

 

 

11.

 

 

d6_gii02s

 

valid

valid

12.

 

 

 

d6_gii02i

invalid

invalid

 

 

d6_gii03

 

 

 

 

13.

 

 

d6_gii03s

 

valid

valid

14.

 

 

 

d6_gii03i

invalid

invalid

 

 

d6_gii04

 

 

 

 

15.

 

 

d6_gii04s

 

valid

valid

16.

 

 

 

d6_gii04i

invalid

invalid

 

RestrictionOfComplexTypes

 

 

 

 

 

 

 

s3_4_6v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_4_6v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_4_6v01i

valid

valid

 

 

s3_4_6v04

 

 

 

 

3.

 

 

s3_4_6v04s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_4_6v04i

valid

valid

 

 

s3_4_6v05

 

 

 

 

5.

 

 

s3_4_6v05s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_4_6v05i

valid

valid

 

 

s3_4_6v08

 

 

 

 

7.

 

 

s3_4_6v08s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_4_6v08i

valid

valid

 

 

s3_4_6ii01

 

 

 

 

9.

 

 

s3_4_6ii01s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_4_6ii01i

invalid

invalid

 

 

s3_4_6ii03

 

 

 

 

11.

 

 

s3_4_6ii03s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_4_6ii03i

invalid

invalid

 

 

s3_4_6si01

 

 

 

 

13.

 

 

s3_4_6si01s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_6si02

 

 

 

 

14.

 

 

s3_4_6si02s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_6si03

 

 

 

 

15.

 

 

s3_4_6si03s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_6si04

 

 

 

 

16.

 

 

s3_4_6si04s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_6si05

 

 

 

 

17.

 

 

s3_4_6si05s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_6si06

 

 

 

 

18.

 

 

s3_4_6si06s

 

invalid

invalid

 

 

s3_4_6si07

 

 

 

 

19.

 

 

s3_4_6si07s

 

invalid

invalid

 

rf-whiteSpace

 

 

 

 

 

 

 

d4_3_6v01

 

 

 

 

1.

 

 

d4_3_6v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d4_3_6v01i

valid

valid

 

 

d4_3_6ii01

 

 

 

 

3.

 

 

d4_3_6ii01s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d4_3_6ii01i

invalid

invalid

 

substitutionGroup

 

 

 

 

 

 

 

s2_2_2v01

 

 

 

 

1.

 

 

s2_2_2v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s2_2_2v01i

valid

valid

 

 

s2_2_2v02

 

 

 

 

3.

 

 

s2_2_2v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s2_2_2v02i

valid

valid

 

 

s2_2_2v03

 

 

 

 

5.

 

 

s2_2_2v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s2_2_2v03i

valid

valid

 

 

s2_2_2si01

 

 

 

 

7.

 

 

s2_2_2si01s

 

invalid

invalid

 

 

s2_2_2si02

 

 

 

 

8.

 

 

s2_2_2si02s

 

invalid

invalid

 

time

 

 

 

 

 

 

 

d3_3_9v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_3_9v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_3_9v01i

valid

valid

3.

 

 

 

d3_3_9v01ai

valid

valid

4.

 

 

 

d3_3_9v01bi

valid

valid

5.

 

 

 

d3_3_9v01ci

valid

valid

 

TypeAlternativeTests

 

 

 

 

 

 

 

s3_12v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_12v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_12v01i

valid

valid

 

 

s3_12v02

 

 

 

 

3.

 

 

s3_12v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_12v02i

valid

valid

 

 

s3_12v03

 

 

 

 

5.

 

 

s3_12v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_12v03i

valid

valid

 

 

s3_12v04

 

 

 

 

7.

 

 

s3_12v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_12v04i

valid

valid

 

 

s3_12v05

 

 

 

 

9.

 

 

s3_12v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_12v05i

valid

valid

 

 

s3_12v06

 

 

 

 

11.

 

 

s3_12v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_12v06i

valid

valid

 

 

s3_12v07

 

 

 

 

13.

 

 

s3_12v07s

 

valid

valid

14.

 

 

 

s3_12v07i

valid

valid

 

 

s3_12v08

 

 

 

 

15.

 

 

s3_12v08s

 

valid

valid

16.

 

 

 

s3_12v08i

valid

valid

 

 

s3_12v09

 

 

 

 

17.

 

 

s3_12v09s

 

valid

valid

18.

 

 

 

s3_12v09i

valid

valid

 

 

s3_12v10

 

 

 

 

19.

 

 

s3_12v10s

 

valid

valid

20.

 

 

 

s3_12v11i

valid

valid

 

 

s3_12v11

 

 

 

 

21.

 

 

s3_12v11s

 

valid

valid

22.

 

 

 

s3_12v01i

valid

valid

 

 

s3_12ii01

 

 

 

 

23.

 

 

s3_12ii01s

 

valid

valid

24.

 

 

 

s3_12ii01i

invalid

invalid

 

 

s3_12ii02

 

 

 

 

25.

 

 

s3_12ii02s

 

valid

valid

26.

 

 

 

s3_12ii02i

invalid

invalid

 

 

s3_12ii03

 

 

 

 

27.

 

 

s3_12ii03s

 

valid

valid

28.

 

 

 

s3_12ii03i

invalid

invalid

 

 

s3_12ii04

 

 

 

 

29.

 

 

s3_12ii04s

 

valid

valid

30.

 

 

 

s3_12ii04i

invalid

invalid

 

 

s3_12ii05

 

 

 

 

31.

 

 

s3_12ii05s

 

valid

valid

32.

 

 

 

s3_12ii05i

invalid

invalid

 

 

s3_12ii06

 

 

 

 

33.

 

 

s3_12ii06s

 

invalid

invalid

 

 

s3_12si01

 

 

 

 

34.

 

 

s3_12si01s

 

invalid

invalid

 

 

s3_12si02

 

 

 

 

35.

 

 

s3_12si02s

 

invalid

invalid

 

 

s3_12si03

 

 

 

 

36.

 

 

s3_12si03s

 

invalid

invalid

 

 

s3_12si04

 

 

 

 

37.

 

 

s3_12si04s

 

invalid

invalid

 

 

s3_12si05

 

 

 

 

38.

 

 

s3_12si05s

 

invalid

invalid

 

 

s3_12si06

 

 

 

 

39.

 

 

s3_12si06s

 

invalid

invalid

 

union

 

 

 

 

 

 

 

s3_16_2v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_16_2v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_16_2v01i

valid

valid

 

 

s3_16_2v02

 

 

 

 

3.

 

 

s3_16_2v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_16_2v02i

valid

valid

 

 

s3_16_2v03

 

 

 

 

5.

 

 

s3_16_2v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_16_2v03i

valid

valid

 

 

s3_16_2v04

 

 

 

 

7.

 

 

s3_16_2v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_16_2v04i

valid

valid

 

 

s3_16_2v05

 

 

 

 

9.

 

 

s3_16_2v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_16_2v05i

valid

valid

 

 

s3_16_2v06

 

 

 

 

11.

 

 

s3_16_2v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_16_2v06i

valid

valid

 

 

s3_16_2v07

 

 

 

 

13.

 

 

s3_16_2v07s

 

valid

valid

14.

 

 

 

s3_16_2v07i

valid

valid

 

 

s3_16_2ii01

 

 

 

 

15.

 

 

s3_16_2ii01s

 

valid

valid

16.

 

 

 

s3_16_2ii01i

invalid

invalid

 

 

s3_16_2ii02

 

 

 

 

17.

 

 

s3_16_2ii02s

 

valid

valid

18.

 

 

 

s3_16_2ii02i

invalid

invalid

 

 

s3_16_2ii03

 

 

 

 

19.

 

 

s3_16_2ii03s

 

valid

valid

20.

 

 

 

s3_16_2ii03i

invalid

invalid

 

 

s3_16_2ii04

 

 

 

 

21.

 

 

s3_16_2ii04s

 

valid

valid

22.

 

 

 

s3_16_2ii04i

invalid

invalid

 

 

s3_16_2ii05

 

 

 

 

23.

 

 

s3_16_2ii05s

 

valid

valid

24.

 

 

 

s3_16_2ii05i

invalid

invalid

 

 

s3_16_2ii06

 

 

 

 

25.

 

 

s3_16_2ii06s

 

valid

valid

26.

 

 

 

s3_16_2ii06i

invalid

invalid

 

 

s3_16_2ii07

 

 

 

 

27.

 

 

s3_16_2ii07s

 

valid

valid

28.

 

 

 

s3_16_2ii07i

invalid

invalid

 

 

s3_16_2si01

 

 

 

 

29.

 

 

s3_16_2si01s

 

invalid

invalid

 

 

s3_16_2si02

 

 

 

 

30.

 

 

s3_16_2si02s

 

invalid

invalid

 

 

s3_16_2si03

 

 

 

 

31.

 

 

s3_16_2si03s

 

invalid

invalid

 

 

s3_16_2si04

 

 

 

 

32.

 

 

s3_16_2si04s

 

invalid

invalid

 

 

s3_16_2si05

 

 

 

 

33.

 

 

s3_16_2si05s

 

invalid

invalid

 

UnitsLength

 

 

 

 

 

 

 

d3_3_16v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_3_16v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_3_16v01i

valid

valid

 

 

d3_3_16ii01

 

 

 

 

3.

 

 

d3_3_16ii01s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d3_3_16ii01i

invalid

invalid

 

 

d3_3_16ii02

 

 

 

 

5.

 

 

d3_3_16ii02s

 

valid

valid

6.

 

 

 

d3_3_16ii02i

invalid

invalid

 

 

d3_3_17v01

 

 

 

 

7.

 

 

d3_3_17v01s

 

valid

valid

8.

 

 

 

d3_3_17v01i

valid

valid

 

 

d3_3_17ii01

 

 

 

 

9.

 

 

d3_3_17ii01s

 

valid

valid

10.

 

 

 

d3_3_17ii01i

invalid

invalid

 

 

d2_4_1_2ii01

 

 

 

 

11.

 

 

d2_4_1_2ii01s

 

valid

valid

12.

 

 

 

d2_4_1_2ii01i

invalid

invalid

 

 

d2_4_1_3si01

 

 

 

 

13.

 

 

d2_4_1_3si01s

 

invalid

invalid

 

 

d3_1si01

 

 

 

 

14.

 

 

d3_1si01s

 

invalid

invalid

 

unsignedIntegers

 

 

 

 

 

 

 

d3_4_21v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_4_21v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_4_21v01i

valid

valid

 

 

d3_4_22v01

 

 

 

 

3.

 

 

d3_4_22v01s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d3_4_22v01i

valid

valid

 

 

d3_4_23v01

 

 

 

 

5.

 

 

d3_4_23v01s

 

valid

valid

6.

 

 

 

d3_4_23v01i

valid

valid

 

 

d3_4_24v01

 

 

 

 

7.

 

 

d3_4_24v01s

 

valid

valid

8.

 

 

 

d3_4_24v01i

valid

valid

 

 

d3_4_21ii01

 

 

 

 

9.

 

 

d3_4_21ii01s

 

valid

valid

10.

 

 

 

d3_4_21ii01i

invalid

invalid

 

 

d3_4_22ii01

 

 

 

 

11.

 

 

d3_4_22ii01s

 

valid

valid

12.

 

 

 

d3_4_22ii01i

invalid

invalid

 

 

d3_4_23ii01

 

 

 

 

13.

 

 

d3_4_23ii01s

 

valid

valid

14.

 

 

 

d3_4_23ii01i

invalid

invalid

 

 

d3_4_24ii01

 

 

 

 

15.

 

 

d3_4_24ii01s

 

valid

valid

16.

 

 

 

d3_4_24ii01i

invalid

invalid

 

wildcard

 

 

 

 

 

 

 

s3_10_1v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_10_1v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_10_1v01i

valid

valid

 

 

s3_10_1v02

 

 

 

 

3.

 

 

s3_10_1v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_10_1v02i

valid

valid

 

 

s3_10_1v03

 

 

 

 

5.

 

 

s3_10_1v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_10_1v03i

valid

valid

 

 

s3_10_1v04

 

 

 

 

7.

 

 

s3_10_1v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_10_1v04i

valid

valid

 

 

s3_10_1v05

 

 

 

 

9.

 

 

s3_10_1v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_10_1v05i

valid

valid

 

 

s3_10_1v06

 

 

 

 

11.

 

 

s3_10_1v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_10_1v06i

valid

valid

 

 

s3_10_1v07

 

 

 

 

13.

 

 

s3_10_1v07s

 

valid

valid

14.

 

 

 

s3_10_1v07i

valid

valid

 

 

s3_10_1ii01

 

 

 

 

15.

 

 

s3_10_1ii01s

 

valid

valid

16.

 

 

 

s3_10_1ii01i

invalid

invalid

 

 

s3_10_1ii02

 

 

 

 

17.

 

 

s3_10_1ii02s

 

valid

valid

18.

 

 

 

s3_10_1ii02i

invalid

invalid

 

 

s3_10_1ii03

 

 

 

 

19.

 

 

s3_10_1ii03s

 

valid

valid

20.

 

 

 

s3_10_1ii03i

invalid

invalid

 

 

s3_10_1ii04

 

 

 

 

21.

 

 

s3_10_1ii04s

 

valid

valid

22.

 

 

 

s3_10_1ii04i

invalid

invalid

 

 

s3_10_1ii06

 

 

 

 

23.

 

 

s3_10_1ii06s

 

valid

valid

24.

 

 

 

s3_10_1ii06i

invalid

invalid

 

 

s3_10_1ii07

 

 

 

 

25.

 

 

s3_10_1ii07s

 

valid

valid

26.

 

 

 

s3_10_1ii07i

invalid

invalid

 

 

s3_10_1ii08

 

 

 

 

27.

 

 

s3_10_1ii08s

 

valid

valid

28.

 

 

 

s3_10_1ii08i

invalid

invalid

 

 

s3_10_1ii09

 

 

 

 

29.

 

 

s3_10_1ii09s

 

valid

valid

30.

 

 

 

s3_10_1ii09i

invalid

invalid

 

 

s3_10_1si01

 

 

 

 

31.

 

 

s3_10_1si01s

 

invalid

invalid

 

 

s3_10_1si02

 

 

 

 

32.

 

 

s3_10_1si02s

 

invalid

invalid

 

XML11Support

 

 

 

 

 

 

 

d3_4_6v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_4_6v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_4_6v01i

valid

valid

 

 

d3_4_6v02

 

 

 

 

3.

 

 

d3_4_6v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d3_4_6v02i

valid

valid

 

 

d3_4_6v03

 

 

 

 

5.

 

 

d3_4_6v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

d3_4_6v03i

valid

valid

 

 

d3_4_6v04

 

 

 

 

7.

 

 

d3_4_6v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

d3_4_6v04i

valid

valid

 

 

d3_4_6v05

 

 

 

 

9.

 

 

d3_4_6v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

d3_4_6v05i

valid

valid

 

 

d3_4_6v06

 

 

 

 

11.

 

 

d3_4_6v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

d3_4_6v06i

valid

valid

 

 

d3_4_6v07

 

 

 

 

13.

 

 

d3_4_6v07s

 

valid

valid

14.

 

 

 

d3_4_6v07i

valid

valid

 

 

d3_4_6ii01

 

 

 

 

15.

 

 

d3_4_6ii01s

 

valid

valid

16.

 

 

 

d3_4_6ii01i

invalid

invalid

 

 

d3_4_6ii02

 

 

 

 

17.

 

 

d3_4_6ii02s

 

valid

valid

18.

 

 

 

d3_4_6ii02i

invalid

invalid

 

 

d3_4_6ii03

 

 

 

 

19.

 

 

d3_4_6ii03s

 

valid

valid

20.

 

 

 

d3_4_6ii03i

invalid

invalid

 

 

d3_4_6ii04

 

 

 

 

21.

 

 

d3_4_6ii04s

 

valid

valid

22.

 

 

 

d3_4_6ii04i

invalid

invalid

 

XPathDefaultNSonKeyKeyRefUnique

 

 

 

 

 

 

 

s3_11_2v01

 

 

 

 

1.

 

 

s3_11_2v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

s3_11_2v01i

valid

valid

 

 

s3_11_2v02

 

 

 

 

3.

 

 

s3_11_2v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

s3_11_2v02i

valid

valid

 

 

s3_11_2v03

 

 

 

 

5.

 

 

s3_11_2v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

s3_11_2v03i

valid

valid

 

 

s3_11_2v04

 

 

 

 

7.

 

 

s3_11_2v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

s3_11_2v04i

valid

valid

 

 

s3_11_2v05

 

 

 

 

9.

 

 

s3_11_2v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

s3_11_2v05i

valid

valid

 

 

s3_11_2v06

 

 

 

 

11.

 

 

s3_11_2v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

s3_11_2v06i

valid

valid

 

 

s3_11_2ii01

 

 

 

 

13.

 

 

s3_11_2ii01s

 

valid

valid

14.

 

 

 

s3_11_2ii01i

invalid

invalid

 

 

s3_11_2ii02

 

 

 

 

15.

 

 

s3_11_2ii02s

 

valid

valid

16.

 

 

 

s3_11_2ii02i

invalid

invalid

 

 

s3_11_2ii03

 

 

 

 

17.

 

 

s3_11_2ii03s

 

valid

valid

18.

 

 

 

s3_11_2ii03i

invalid

invalid

 

 

s3_11_2ii04

 

 

 

 

19.

 

 

s3_11_2ii04s

 

valid

valid

20.

 

 

 

s3_11_2ii04i

invalid

invalid

 

 

s3_11_2ii05

 

 

 

 

21.

 

 

s3_11_2ii05s

 

valid

valid

22.

 

 

 

s3_11_2ii05i

invalid

invalid

 

 

s3_11_2ii06

 

 

 

 

23.

 

 

s3_11_2ii06s

 

valid

valid

24.

 

 

 

s3_11_2ii06i

invalid

invalid

 

 

s3_11_2ii07

 

 

 

 

25.

 

 

s3_11_2ii07s

 

valid

valid

26.

 

 

 

s3_11_2ii07i

invalid

invalid

 

XSImportReference

 

 

 

 

 

 

 

s4_2_6si01

 

 

 

 

1.

 

 

s4_2_6si01s

 

invalid

invalid

 

yearMonthDuration

 

 

 

 

 

 

 

d3_4_26v01

 

 

 

 

1.

 

 

d3_4_26v01s

 

valid

valid

2.

 

 

 

d3_4_26v01i

valid

valid

 

 

d3_4_26v02

 

 

 

 

3.

 

 

d3_4_26v02s

 

valid

valid

4.

 

 

 

d3_4_26v02i

valid

valid

 

 

d3_4_26v03

 

 

 

 

5.

 

 

d3_4_26v03s

 

valid

valid

6.

 

 

 

d3_4_26v03i

valid

valid

 

 

d3_4_26v04

 

 

 

 

7.

 

 

d3_4_26v04s

 

valid

valid

8.

 

 

 

d3_4_26v04i

valid

valid

 

 

d3_4_26v05

 

 

 

 

9.

 

 

d3_4_26v05s

 

valid

valid

10.

 

 

 

d3_4_26v05i

valid

valid

 

 

d3_4_26v06

 

 

 

 

11.

 

 

d3_4_26v06s

 

valid

valid

12.

 

 

 

d3_4_26v06i

valid

valid

 

 

d3_4_26ii01

 

 

 

 

13.

 

 

d3_4_26ii01s

 

valid

valid

14.

 

 

 

d3_4_26ii01i

invalid

invalid

 

 

d3_4_26ii02

 

 

 

 

15.

 

 

d3_4_26ii02s

 

valid

valid

16.

 

 

 

d3_4_26ii02i

invalid

invalid

 

 

d3_4_26ii03

 

 

 

 

17.

 

 

d3_4_26ii03s

 

valid

valid

18.

 

 

 

d3_4_26ii03i

invalid

invalid

 

 

d3_4_26ii04

 

 

 

 

19.

 

 

d3_4_26ii04s

 

valid

valid

20.

 

 

 

d3_4_26ii04i

invalid

invalid

 

 

d3_4_26ii05

 

 

 

 

21.

 

 

d3_4_26ii05s

 

valid

valid

22.

 

 

 

d3_4_26ii05i

invalid

invalid

 

 

d3_4_26ii06

 

 

 

 

23.

 

 

d3_4_26ii06s

 

valid

valid

24.

 

 

 

d3_4_26ii06i

invalid

invalid

 

 

d3_4_26ii07

 

 

 

 

25.

 

 

d3_4_26ii07s

 

valid

valid

26.

 

 

 

d3_4_26ii07i

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si01

 

 

 

 

27.

 

 

d3_4_26si01s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si02

 

 

 

 

28.

 

 

d3_4_26si02s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si03

 

 

 

 

29.

 

 

d3_4_26si03s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si04

 

 

 

 

30.

 

 

d3_4_26si04s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si05

 

 

 

 

31.

 

 

d3_4_26si05s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si06

 

 

 

 

32.

 

 

d3_4_26si06s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si07

 

 

 

 

33.

 

 

d3_4_26si07s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si08

 

 

 

 

34.

 

 

d3_4_26si08s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si09

 

 

 

 

35.

 

 

d3_4_26si09s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si10

 

 

 

 

36.

 

 

d3_4_26si10s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si11

 

 

 

 

37.

 

 

d3_4_26si11s

 

invalid

invalid

 

 

d3_4_26si12

 

 

 

 

38.

 

 

d3_4_26si12s

 

invalid

invalid

 

Assert

 

 

 

 

 

 

 

assert_001

 

 

 

 

1.

 

 

assert_001_1

 

valid

valid

2.

 

 

 

assert_001_2

valid

valid

 

 

assert_002

 

 

 

 

3.

 

 

assert_002_1

 

valid

valid

4.

 

 

 

assert_002_2

valid

valid

5.

 

 

 

assert_002_3

invalid

invalid

 

 

assert_003

 

 

 

 

6.

 

 

assert_003_1

 

valid

valid

7.

 

 

 

assert_003_2

valid

valid

 

 

assert_004

 

 

 

 

8.

 

 

assert_004_1

 

valid

valid

9.

 

 

 

assert_004_2

valid

valid

 

 

assert_005

 

 

 

 

10.

 

 

assert_005_1

 

valid

valid

11.

 

 

 

assert_005_2

valid

valid

 

 

assert_006

 

 

 

 

12.

 

 

assert_006_1

 

valid

valid

13.

 

 

 

assert_006_2

valid

valid

 

 

assert_007

 

 

 

 

14.

 

 

assert_007_1

 

valid

valid

15.

 

 

 

assert_007_2

valid

valid

 

 

assert_008

 

 

 

 

16.

 

 

assert_008_1

 

valid

valid

17.

 

 

 

assert_008_2

valid

valid

 

 

assert_009

 

 

 

 

18.

 

 

assert_009_1

 

valid

valid

19.

 

 

 

assert_009_2

valid

valid

 

 

assert_010

 

 

 

 

20.

 

 

assert_010_1

 

valid

valid

21.

 

 

 

assert_010_2

valid

valid

 

 

assert_011

 

 

 

 

22.

 

 

assert_011_1

 

valid

valid

23.

 

 

 

assert_011_2

valid

valid

 

 

assert_012

 

 

 

 

24.

 

 

assert_012_1

 

valid

valid

25.

 

 

 

assert_012_2

valid

valid

 

 

assert_013

 

 

 

 

26.

 

 

assert_013_1

 

valid

valid

27.

 

 

 

assert_013_2

valid

valid

 

 

assert_014

 

 

 

 

28.

 

 

assert_014_1

 

valid

valid

29.

 

 

 

assert_014_2

valid

valid

 

 

assert_015

 

 

 

 

30.

 

 

assert_015_1

 

valid

valid

31.

 

 

 

assert_015_2

valid

valid

 

 

assert_016

 

 

 

 

32.

 

 

assert_016_1

 

valid

valid

33.

 

 

 

assert_016_2

valid

valid

 

 

assert_017

 

 

 

 

34.

 

 

assert_017_1

 

valid

valid

35.

 

 

 

assert_017_2

valid

valid

 

 

assert_018

 

 

 

 

36.

 

 

assert_018_1

 

valid

valid

37.

 

 

 

assert_018_2

valid

valid

38.

 

 

 

assert_018_3

invalid

invalid

 

 

assert_019

 

 

 

 

39.

 

 

assert_019_1

 

valid

valid

40.

 

 

 

assert_019_2

valid

valid

 

 

assert_020

 

 

 

 

41.

 

 

assert_020_1

 

valid

valid

42.

 

 

 

assert_020_2

valid

valid

 

 

assert_021

 

 

 

 

43.

 

 

assert_021_1

 

valid

valid

44.

 

 

 

assert_021_2

invalid

invalid

 

 

assert_022

 

 

 

 

45.

 

 

assert_022_1

 

valid

valid

46.

 

 

 

assert_022_2

valid

valid

 

 

assert_023

 

 

 

 

47.

 

 

assert_023_1

 

valid

valid

48.

 

 

 

assert_023_2

invalid

invalid

 

 

assert_024

 

 

 

 

49.

 

 

assert_024_1

 

valid

valid

50.

 

 

 

assert_024_2

valid

valid

 

 

assert_025

 

 

 

 

51.

 

 

assert_025_1

 

valid

valid

52.

 

 

 

assert_025_2

valid

valid

 

 

assert_026

 

 

 

 

53.

 

 

assert_026_1

 

valid

valid

54.

 

 

 

assert_026_2

valid

valid

 

 

assert_027

 

 

 

 

55.

 

 

assert_027_1

 

valid

valid

56.

 

 

 

assert_027_2

valid

valid

 

 

assert_028

 

 

 

 

57.

 

 

assert_028_1

 

valid

valid

58.

 

 

 

assert_028_2

valid

valid

 

 

assert_029

 

 

 

 

59.

 

 

assert_029_1

 

valid

valid

60.

 

 

 

assert_029_2

valid

valid

61.

 

 

 

assert_029_3

invalid

invalid

 

 

assert_030

 

 

 

 

62.

 

 

assert_030_1

 

valid

valid

63.

 

 

 

assert_030_2

valid

valid

64.

 

 

 

assert_030_3

invalid

invalid

 

 

assert_031

 

 

 

 

65.

 

 

assert_031_1

 

valid

valid

66.

 

 

 

assert_031_2

valid

valid

67.

 

 

 

assert_031_3

invalid

invalid

68.

 

 

 

assert_031_4

valid

valid

69.

 

 

 

assert_031_5

invalid

invalid

 

 

assert_032

 

 

 

 

70.

 

 

assert_032_1

 

valid

valid

71.

 

 

 

assert_032_2

valid

valid

72.

 

 

 

assert_032_3

invalid

invalid

 

 

assert_033

 

 

 

 

73.

 

 

assert_033_1

 

valid

valid

74.

 

 

 

assert_033_2

valid

valid

 

 

assert_034

 

 

 

 

75.

 

 

assert_034_1

 

valid

valid

76.

 

 

 

assert_034_3

invalid

invalid

 

 

assert_035

 

 

 

 

77.

 

 

assert_035_1

 

valid

valid

78.

 

 

 

assert_035_2

valid

valid

79.

 

 

 

assert_035_3

invalid

invalid

 

TargetNS

 

 

 

 

 

 

 

targetNamespace_004

 

 

 

 

1.

 

 

targetNamespace_004_1

 

valid

valid

2.

 

 

 

targetNamespace_004_2

valid

valid

 

 

targetNamespace_005

 

 

 

 

3.

 

 

targetNamespace_005_1

 

valid

valid

4.

 

 

 

targetNamespace_005_2

valid

valid

 

CTA

 

 

 

 

 

 

 

typeAlternatives_001

 

 

 

 

1.

 

 

typeAlternatives_001_1

 

valid

valid

2.

 

 

 

typeAlternatives_001_2

valid

valid

 

 

typeAlternatives_002

 

 

 

 

3.

 

 

typeAlternatives_002_1

 

valid

valid

4.

 

 

 

typeAlternatives_002_2

valid

valid

 

 

typeAlternatives_003

 

 

 

 

5.

 

 

typeAlternatives_003_1

 

valid

valid

6.

 

 

 

typeAlternatives_003_2

valid

valid

 

 

typeAlternatives_004

 

 

 

 

7.

 

 

typeAlternatives_004_1

 

valid

valid

8.

 

 

 

typeAlternatives_004_2

valid

valid

9.

 

 

 

typeAlternatives_004_3

invalid

invalid

 

 

typeAlternatives_005

 

 

 

 

10.

 

 

typeAlternatives_005_1

 

valid

valid

11.

 

 

 

typeAlternatives_005_2

valid

valid

12.

 

 

 

typeAlternatives_005_3

invalid

invalid

 

 

typeAlternatives_006

 

 

 

 

13.

 

 

typeAlternatives_006_1

 

valid

valid

14.

 

 

 

typeAlternatives_006_2

valid

valid

15.

 

 

 

typeAlternatives_006_3

valid

valid

 

VC

 

 

 

 

 

 

 

vc_001

 

 

 

 

1.

 

 

vc_001_1

 

valid

valid

2.

 

 

 

vc_001_2

valid

valid

3.

 

 

 

vc_001_3

invalid

invalid

 

 

vc_003

 

 

 

 

4.

 

 

vc_003_1

 

valid

valid

5.

 

 

 

vc_003_2

invalid

invalid

 

 

vc_005

 

 

 

 

6.

 

 

vc_005_1

 

valid

valid

7.

 

 

 

vc_005_2

invalid

invalid

 

 

vc_007

 

 

 

 

8.

 

 

vc_007_1

 

valid

valid

9.

 

 

 

vc_007_2

invalid

invalid

10.

 

 

 

vc_007_3

valid

valid

 

 

vc_008

 

 

 

 

11.

 

 

vc_008_1

 

valid

valid

12.

 

 

 

vc_008_2

valid

valid

 

 

vc_009

 

 

 

 

13.

 

 

vc_009_1

 

valid

valid

14.

 

 

 

vc_009_2

valid

valid

  • No labels