Xerces running Oracle XML Schema 1.1 Tests

Detailed tests status :

SL. No.

TestSet name

TestGroup name

Schema Test name

Instance Test name

Expected Test status

Actual Test status

 

Zone

 

 

 

 

 

 

 

zone401

 

 

 

 

1.

 

 

zone401.xsd

 

valid

valid

2.

 

 

 

zone401.v1.xml

valid

valid

3.

 

 

 

zone401.v2.xml

valid

valid

4.

 

 

 

zone401.v3.xml

valid

valid

5.

 

 

 

zone401.n1.xml

invalid

invalid

6.

 

 

 

zone401.n2.xml

invalid

invalid

 

 

zone402

 

 

 

 

7.

 

 

zone402.xsd

 

valid

valid

8.

 

 

 

zone402.n1.xml

invalid

invalid

9.

 

 

 

zone402.n2.xml

invalid

invalid

10.

 

 

 

zone402.v1.xml

valid

valid

 

 

zone403

 

 

 

 

11.

 

 

zone403.xsd

 

valid

valid

12.

 

 

 

zone403.v1.xml

valid

valid

13.

 

 

 

zone403.v2.xml

valid

valid

14.

 

 

 

zone403.n1.xml

invalid

invalid

 

 

zone404

 

 

 

 

15.

 

 

zone404.xsd

 

valid

valid

16.

 

 

 

zone404.v1.xml

valid

valid

17.

 

 

 

zone404.n1.xml

invalid

invalid

18.

 

 

 

zone404.n2.xml

invalid

invalid

 

 

zone405

 

 

 

 

19.

 

 

zone405.xsd

 

valid

valid

20.

 

 

 

zone405.v1.xml

valid

valid

21.

 

 

 

zone405.v2.xml

valid

valid

22.

 

 

 

zone405.v3.xml

valid

valid

 

 

zone406

 

 

 

 

23.

 

 

zone406.xsd

 

invalid

invalid

 

 

zone407

 

 

 

 

24.

 

 

zone407.xsd

 

invalid

invalid

 

 

zone408

 

 

 

 

25.

 

 

zone408.xsd

 

invalid

invalid

 

 

zone409

 

 

 

 

26.

 

 

zone409.xsd

 

invalid

invalid

  • No labels