This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan bruge siden her til at gennemsøge alle indlæg i dette WikiWikiWeb. Søgninger skelner ike mellem STORE og små bogstaver.

Nyttige udgangspunkter for udforskning af wiki:

  • SenesteRettelser: se hvor andre folk arbejder i øjeblikket
  • FindSide: søg eller gennemse databasen på forskellige måder
  • TitelListe: en liste over alle sider i wiki'en
  • OrdListe: en liste over alle ord som indgår i en sidetitel (og dermed en liste over koncepter i en wiki)
  • WikiSandBox: du er velkommen til at ændre denne side og eksperimentere med redigering

Her er en titelsøgning. Prøv f.eks. administration:

<<TitleSearch>>

Her er en fritekst-søgning.

<<FullSearch>>

Du kan også bruge "regulære udtryk" (regex), f.eks.

    ma[yj]on(ai|æ)se

Eller gå direkte til en side, eller oprette en ny side ved at indtaste dens navn her:
<<GoTo>>

  • No labels