This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innehåll

De viktigaste hjälpsidorna är följande:

 • HjälpFörNybörjare - läs detta om Wiki är något helt nytt för dig
 • HjälpMedNavigering - förklarar de navigeringsinstrument som finns på varje sida
 • HjälpMedAttSkapaSidor - förklarar hur du skapar nya sidor och hur du använder mallar
 • HjälpMedAnvändarInställningar - hur du introducerar dig själv till wikin och ges möjlighet att konfigurera dess utseende
 • HjälpMedÄndringar - hur du ändrar sidor på wikin och beskrivning av sidmärkspråket
 • HjälpMedÅtgärder - Åtgärder som opererar på hela sidor eller på hela hela platsen
 • HjälpDiverse - mer detaljer och vanliga frågor (FAQ)

Följande sidor innehåller information som är viktig för den som ska administrera eller utveckla MoinMoin wiki

 • HjälpMedAdministration - hur en MoinMoin wiki underhålls
 • HelpMedInstallation - hur man installerar en MoinMoin wiki
 • HjälpFörUtvecklare - hur man kan lägga till nya funktioner till MoinMoin wiki genom att ändra källkoden

Ett automatgenererat register över alla hjälpsidor kan nås på HjälpRegister. Se också HjälpDiverse/VanligaFrågor för svar på vanliga frågor.

 • No labels