This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sidredigering

Namn på sidor måste SeUtSomDetHär. Det kallas ett WikiNamn. Om du skriver ett ord som SerUtSomDetHär, så blir det automatiskt en länk. Mer detaljer om detta kan du hitta i HjälpFörNybörjare.

Följande sidor beskriver olika märkord som kan användas för att ge olika effekter i formatering av texten på wiki-sidor:

 • HjälpMedFormatering - generella textformateringsregler
 • HjälpMedLänkar - externa hyperlänkar och bilder på sidorna
 • HjälpMedRubriker - rubriker för olika avsnitt
 • HjälpMedLinjering - liggande linjering
 • HjälpMedListorOchIndrag - listor och indragna avsnitt
 • HjälpMedTabeller - tabeller
 • HjälpMedSmilisar - hur man skapar en (smile)
 • HjälpMedMakron - systemmakron
 • HjälpMedDirektiv - hjälp med speciella direktiv som påverkar sidans tolkning
 • HjälpMedXmlSidor - hur man kan spara sidor med XML innehåll och processa dem med XSLT
 • HjälpMedÄndringar UnderSidor - hur man kan gruppera relaterad information tillsammans

För att experimentera med wikimärkord, gå till WikiSandLåda och klicka sedan på "<<GetText(EditText)>>" längst ner på sidan. Du kan använda webbläsarens funktion "Duplicera Fönstret" (eller motsvarande), så att du kan ha hjälpsidan sida vid sida med redigeringsfönstret.

 • No labels