This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

URL:er och inbäddade bilder

Det finns flera olika sätt att infoga externa referenser ${header} ${noteID} i texten:

 • direkt insättning av URL:er. Om URL:en har filtyp som betecknar en bild (".gif", ".jpg" eller ".png"), så visas den som en inbäddad bild istället för länk.
 • URL:er innanför hakparenteser
 • InterWiki-länkar
 • epostadresser

Om du skriver en URL i normal text så kan det bli ett problem att avgöra om det är en URL eller inte. Därför finns det fyra olika sätt att indikera att det är en URL:

 • sätt ett mellanslag efter URL:en.
 • använd undantagssekvensen SexCitationsTecken.
 • sätt URL:en innanför hakparenteser.

De godtagna URLschemorna är: http, https, ftp, nntp, news, mailto, telnet och file. Wikiadministratören för platen kan lägga till fler URL-scheman genom att använda anpassningsvariabeln config.url_schemas (se HjälpMedAnpassning).

Förutom dessa standardscheman finns det också några MoinMoin-specifika: wiki, attachment, inline och drawing. "wiki" står för en InterWiki-länk, så MoinMoin:Frontpage och wiki:MoinMoin:Frontpage är ekvivalenta. Normalt använder man den kortare formen. "wiki"-schemat är viktigt när du använder länkar innanför hakparenteser, eftersom du alltid behöver ett URL-schema i det fallet. De andra tre URL-schemorna är för att bifoga filer och beskrivs i HjälpMedÅtgärder/BifogaFil.

Om anpassningsalternativet bang_meta}}är satt, så kan WikiNamn-länkning undvikas genom att sätta ett utropstecken (bang) före WikiNamn'*_et. ex. {{WikiNamn. Detta alternativ är normalt avslaget.

För mer information om möjliga märkkoder, se HjälpMedÄndringar. För mer detailjer om hur du kan länka undersidor, se HjälpMedÄndringar/UnderSidor.

<<FootNote>>

Exempel

 * http://moin.sourceforge.net/
 * [http://moin.sourceforge.net/]
 * [http://moin.sourceforge.net/ MoinMoin Sourceforge Homepage]
 * http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif
 * [http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif]
 * [http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif moinmoin.gif]
 * InterWiki
 * Self:InterWiki
 * MeatBall:InterWiki
 * wiki:MeatBall/InterWiki
 * [wiki:MeatBall/InterWiki]
 * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki''''''sida på MeatBall]
 * jh@web.de
 * [#anchorname Ankarlänk]

Hur det ser ut

 • No labels