This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Horisontella linjeringar

Du kan få en horisontell liggande linjering tvärs över sidan genom att skriva fyra eller fler bindestreck. Antalet bindestreck avgör hur tjock linjeringen ska bli, upp till maximalt 10.

För mer information om olika märkkoder se HjälpMedÄndringar.

Exampel

--- (inte en linjering)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (inte tjockare än 10)

Hur det visas

— (inte en linjering)
---- (inte tjockare än 10)

  • No labels