This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rubriker för stycken

Du kan skapa rubriker genom att börja och sluta raden med upp till fem likhetstecken. Rubriktexten tas från det som finns mellan dessa markeringar, separarat med ett mellanslag.

Rubriker kan automatnumreras. Detta kan slås av och på för varje sida (se `

För mer information om olika märkkoder, se HjälpMedÄndringar.

Exempel

 = Rubrik =
 == Underrubrik ==
 === Underrubrik nivå 3 ===
 ==== Nivå 4 ====
 ===== Nivå 5 =====

Hur det ser ut

Rubrik

Underrubrik

Underrubrik nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Observera att korrekt sektionsnumrering kräver att du ordnar sektionerna till en korrekt struktur. I vårt exempel är det inte gjort, så du får ett annorlunda rubrikschema än du kanske har förväntat dig.

  • No labels