This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Att ändra sidlayouten

Även om MoinMoin för närvarande inte har fullt stöd för HTML-mallar (templates) och bytanded till olika layouter, kan du ändra viktiga delar av den genererade HTML-koden och också lägga till dina egna HTML-fragment.

"title1" och "title2" sätts in när sidan visas precis före och efter systemets htmlkod (title1 kommer rakt efter <body>-taggen och är normalt odefinierad. title2 har som normalvärde "<hr>"-taggen ovanför sidinnehållet). "navi_bar" är en lista på sidnamn${header} ${noteID} som adderas till sidhuvuder med snabblänkar till wikin. Om den är None så visas ingen navigeringsrad.

På ett liknande sätt så kan sidfoten ändras genom att sätta "page_footer1" och "page_footer2".

"html_head" adderas in i <head>elementet för alla sidor medans "html_head_queries" inkluderas för redigerings och åtgärdssidor (html_head sänds iväg för sådana sidor också).

Se http://openlook.org/ för ett fint exempel.

  • No labels