This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hjælp Indhold

Her er en gennemgang af de vigtigste hjælpesider:

 • HjælpForBegyndere - hvis du er ny indenfor wikis
 • HjælpTilNavigering - forklarer navigeringselementerne på en side
 • HjælpTilSideOprettelse - hvordan en ny side oprettes, og hvordan sideskabeloner anvendes
 • HjælpTilBrugerProfil - hvordan du identificerer dig overfor wiki'en, og tilretter dens opførsel efter din smag
 • HjælpTilRedigering - hvordan du redigerer en side
 • HjælpTilRutiner - redskaber som forholder sig til en side eller hele sitet
 • HjælpDiverse - flere detaljer, og en FAQ (hyppige spørgsmål)

Disse sider indholder information som kun er relevant for wiki-administratorer og udviklere:

 • HjælpTilAdministration - hvordan en MoinMoin wiki administreres
 • HjælpTilInstallering - hvordan eh MoinMoin wiki installeres
 • HjælpForUdviklere - hvordan du tilføjer egne finesser ved at ændre i MoinMoin-kode

En automatisk opbygget liste over alle hjælpesider er på HjælpListe. Se også HjælpDiverse/HyppigeSpørgsmål for svar på hyppige spørgsmål.

Hvis du finder fejl på hjælpesiderne, så beskriv dem på MoinMoin:HelpErrata.

[Tilføj venligst ikke redundant information på disse sider (som så skal vedligeholdes to steder), og følg den etablerede struktur for hjælpesider. Bemærk også at originalerne til hjælpesiderne ikke er offentlige, så den side du læser nu og alle andre hjælpesider bliver muligvis overskrevet når wiki softwaren bliver opdateret. Så hvis du har større bidrag som ikke skal gå til spilde, så send en særskilt bemærkning om det til MoinMoin bruger-mailinglisten.]

 • No labels