Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pobierać należy wyłącznie z oryginalnej strony "https://www.openoffice.org/download/". Zainstalowane oprogramowanie można zweryfikować w oknie dialogowym "Informacje o Apache OpenOffice" (zobacz menu "Pomoc - OpenOffice – Informacje"), porównując liczby z danymi referencyjnymi na stronie pobierania (zobacz tekst w jasnozielonym polu). Dla Apache OpenOffice 4.1.9 musi to być "AOO419m1 | Build ID 9805 | Rev. 56108130a561082130a".

Ulepszenia

  • Poprawki błędów

  • Zaktualizowane słowniki

...