Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Apache OpenOffice 4.1.11 to wydanie bezpieczeństwa z kolejnymi usuniętymi błędami i drobnymi ulepszeniami. Wszystkim użytkownikom Apache OpenOffice 4.1.10 lub wersji wcześniejszych zdecydowanie zalecamy dokonanie aktualizacji. Apache OpenOffice 4.1.11 można pobrać tutaj. Użytkownicy Windows 11 mają ponadto możliwość pobrania Apache OpenOffice dla wybranych języków w Microsoft Store. Aktualizacja (27.11.2021):  Apache OpenOffice jest dostępny w Microsoft Store także dla Windows 10.

Prosimy zapoznać się z Notatkami Wydania, by dowiedzieć się o nowościach w tej wersji i o ważnych uwagach w kwestii znanych problemów i ich obejścia.

...