Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het project wil deze uitgave van Apache OpenOffice opdragen ter nagedachtenis aan Jörg Schmidt, die recent overleed. Jörg was een actieve voorvechter voor OpenOffice en droeg ook bij aan de documentatie in de Duitse taal; hij was actief op de development mailinglist als ook op de Duitse taallijsten. Zijn betrokkenheid zal enorm worden gemist. Jörg droeg bij aan het project in 2013 als committer, maar was daarvoor ook al behoorlijk actief.

Beveiliging

  • CVE-2018-16858 - Scripting Attack op voorbereid document met muis boven document

Nieuwe mogelijkheden

Andere verbeteringen

...