Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Apache OpenOffice 4.1.14 to wydanie poprawkowe bezpieczeństwa z usuniętymi błędami i drobnymi ulepszeniami. Wszystkim użytkownikom Apache OpenOffice 4.1.13 lub wersji wcześniejszych zalecamy dokonanie aktualizacji. Apache OpenOffice 4.1.14 można pobrać tutaj. Użytkownicy Windows 10 i 11 mają ponadto możliwość pobrania Apache OpenOffice dla wybranych języków w aplikacji "Microsoft Store".

...

Więcej informacji o profilu użytkownika znajduje się na forum wsparciaoraz w OpenOffice Wiki.

Bezpieczeństwo

Ulepszenia

Inne ulepszenia

...