Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Updated link to vredit / minor adjustments

...

 • Windows
 • Mac OS X
 • Linux 32-bit (RPM en DEB)
 • Linux 64-bit (RPM en DEB)

Bekende problemen

 • Voor gebruikers van Mac OS X:
  • Mac OS X: Apache OpenOffice 4.1.3 zal worden gevlagd door de mogelijkheid Gatekeeper in Mac OS X. Dit is een nieuwe mogelijkheid om te helpen bij de beveiliging tegen malware op systemen van Mac.
   • Voor Mac OS X tot en met 10.11 "El Capitan": Er wordt een procedure uitgelegd op de volgende koppeling om toepassingen, die niet zijn geïnstalleerd via de Mac App store, toch toe te staan te worden uitgevoerd. Bekijk het artikel van Mac support.
   • Voor Mac OS X 10.12 "Sierra": In Finder, Control-klik of klik met rechts op het pictogram van de app. Selecteer Open boven in het contextmenu dat verschijnt. Klik op Open in het vak van het dialoogvenster. Indien daarnaar gevraagd, voor de naam en het wachtwoord van de beheerder in. Dit is alleen nodig als u Apache OpenOffice voor de eerste keer opstart.
  • Mac OS X: Vanwege een bekend probleem in installaties van Oracle Java van Apache OpenOffice op OSX die niet de verouderde Apple Java 6 hebben geïnstalleerd waardoor die niet in staat zijn Oracle Java 7, 8, en mogelijk 9 te herkennen. De tijdelijke oplossing totdat het probleem van Java bug is gerepareerd is om de verouderde versie van Apple Java te installeren vanaf de volgende koppeling: Legacy Apple Java 6. Dit stelt die gedeelten van AOO, die Java nodig hebben, in staat correct te worden uitgevoerd.
 • Voor gebruikers van Windows:
  • Apache OpenOffice 4.1.3 ondersteunt Java 8, wat de aanbevolen configuratie is; maar, speciaal op 64-bit Windows, zou u waarschuwingen kunnen krijgen over het feit dat de versie van Java defect zou zijn. In dat geval, download en installeer het Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package.
 • Voor ontwikkelaars:
  • Voor ontwikkelaars: het bronpakket van OpenOffice 4.1.3 zal niet worden gebouwd op 32-bit versies van Ubuntu 14.04 en soortgelijke distributies. De bron mislukt in het bouwen van main/svl met deze fout: undefined reference to `__stack_chk_fail'. Dit kan worden opgelost door het kopiëren en plakken van de opdracht die mislukt en die handmatig uit te voeren met daar toegevoegd "-lc" (als het ontbrekende symbool __stack_chk_fail aanwezig is in libc, maar de koppelaar daar niet zoekt).
  • Voor ontwikkelaars: de OpenOffice SDK wil niet gebouwd worden met Java 8. Ofwel bouw met --disable-odk of bekijk de archieven van de dev-lijst voor mogelijke oplossingen.

...