Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bijgewerkte woordenboeken

Engels (en-GB)  

Ondersteuning platform

 Binaries worden nog steeds verschaft voor dezelfde platforms als voor OpenOffice 4.1.4:

...