This Confluence has been LDAP enabled, if you are an ASF Committer, please use your LDAP Credentials to login. Any problems file an INFRA jira ticket please.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Makron

Med makron kan du göra vissa systemomperationer på normala wikisidor. Det enda som gör dessa sidor speciella är att de innehåller makron. Om du redigerar en sida som SenasteÄndringar eller SystemInformation, så ser du exempel på det.

För mer information om olika märkkoder se HjälpMedÄndringar.

Sökmakron

Makro

Beskrivning

Exempel

TitleSearch

söker i sidtitlar

Se SökSida

FullSearch

söker i sidinnehåll

Se SökSida

FullSearch()

sök den aktuella sidtitlen i alla sidor (som att klicka på sidtiteln)

Se KategoriKategori-sidan

FullSearch('text')

söker efter "text" i alla sidor

Sök efter FullSearch:<<FullSearch('FullSearch')>>

GoTo

gå direkt till en sida som du matar in

Se SökSida'_*n

PageList(regex)

listar alla sidor vars titel matchar det reguljära uttrycket

Se HjälpInnehåll

Navigation

*Makro_'

Beskrivning

Exempel

RecentChanges

ger en lista med de senast ändrade sidorna

Se SenasteÄndringar

TitleIndex

ger en lista på alla sidtitlar

Se TitelRegister

WordIndex

ger en lista på alla ord i sidtitlarna

Se OrdRegister

WantedPages

ger en lista på alla refererade icke-existerande sidor

Se ÖnskadeSidor

OrphanedPages

ger en lista på alla sidor som inte någon annan sida länkar till

Se FöräldrarlösaSidor

AbandonedPages

ger en lista på de sidor som inte har ändrats på längst tid

Se ÖvergivnaSidor

RandomPage

en länk till en slumpvis sida

<<RandomPage>>

RandomPage(

länkar till ett antal slumpvisa sidor

Två slumpvisa sidor:<<RandomPage(2)>>

TableOfContents

ger en lokal innehållsförteckning

Se nedan

{}

marko för att sätta in ankare på en sida

#här

Systeminformation

Makro

Beskrivning

Exempel

InterWiki

ger en lista på alla kända InterWiki-namn

InterWiki

SystemInfo

ger information om den här wiki:n, om pythontolken och systemet

SystemInformation

PageCount

ger antalet sidor

<<PageCount>> sidor

PageSize

listar storleken på alla sidor

Se SidStorlek

StatsChart(type)

ger statistiska tabeller (tillåtna typer för närvarande är: hitcounts, pagesize, useragents)

Se HändelseStatistik med undersidor

SystemAdmin

Web-interface till wiki-administration (inte färdig ännu med version 1.0)

Se SystemInformation

Annat

Makro

Beskrivning

Exempel

Icon(image)

visar systemikoner

Se HjälpMedNavigering

UserPreferences

visar en dialog för användarinställningar

Se AnvändarInställningar

BR

infoga en hård radbrytning

rad 1
rad 2

Include(HejVärlden[,"heading"[,level)]]

infoga innehållet från en annan sida

<<Include(HejVärlden)>>

FootNote(text)

Lägg till en fotnot (texten kan inte innehålla någon wiki-märkord), eller infoga alla explicit insamlade fotnötter om makrot är argumentläst

Se HjälpMedAttSkapaSidor för ett exempel

Date(timestamp)

visar tiden med systemets inställningar

<<Date>>

DateTime(timestamp)

visar tiden 1 med användarens inställning

<<DateTime>>

GetText(text)

laddar I18N texts (huvudsakligen för användning på hjälpsidor)

"EditText" är översatt till "<<GetText(EditText)>>"

TeudView

användbart för IntraNet-utvecklings-wikis och är ett sätt att se pydoc dokumentation formatterade via en XSLT stilmall. För detaljer se EfnetPythonWiki:TeudProject

Se EfnetPythonWiki:TeudViewer?module=MoinMoin.macro.TeudView

<<FootNote>>

Hur det ser ut

Vi visar inte exempel för alla makron här, då det skulle göra sidan för lång. Vi visar endast vad makrot SystemInfo visar:
<<SystemInfo>>

  1. "timestamp" kan vara tomt, vilket betyder tiden just nu, eller är annars antalet sekunder efter 1970 (unixtid), eller är en W3C tidsspecifikation ("2002-01-23T12:34:56").

  • No labels