Inne wersje językowe: angielska (en) - francuska (fr) - holenderska (nl)


Uwagi ogólne

Apache OpenOffice 4.1.13 to wydanie bezpieczeństwa z usuniętymi błędami i drobnymi ulepszeniami. Wszystkim użytkownikom Apache OpenOffice 4.1.12 lub wersji wcześniejszych zalecamy dokonanie aktualizacji. Apache OpenOffice 4.1.13 można pobrać tutaj. Użytkownicy Windows 10 i 11 mają ponadto możliwość pobrania Apache OpenOffice dla wybranych języków w aplikacji "Microsoft Store".

Prosimy zapoznać się z Notatkami Wydania, by dowiedzieć się o nowościach w tej wersji i o ważnych uwagach w kwestii znanych problemów i ich obejścia.

Pobierać należy wyłącznie z oryginalnej strony "https://www.openoffice.org/download/". Zainstalowane oprogramowanie można zweryfikować w oknie dialogowym "Informacje o Apache OpenOffice" (zobacz menu "Pomoc - OpenOffice – Informacje"), porównując liczby z danymi referencyjnymi na stronie pobierania (zobacz tekst w jasnozielonym polu). Dla Apache OpenOffice 4.1.13 musi to być "AOO4113m1 | Build ID 9810 | Rev. 281f0d3533".

Ważna informacja

Przed instalacją 4.1.13 zaleca się wykonanie kopii zapasowej profilu użytkowników Apache OpenOffice. Jest to szczególnie ważne dla użytkowników, którzy używają funkcjonalności "hasło główne" (master password) i w przyszłości mogą zdecydować się na użycie starszej wersji. W wersji 4.1.13 nastąpiła zmiana w kodowaniu przechowywanych haseł, która może uniemożliwić korzystanie z profilu użytkownika w poprzednich wersjach.

Ogólnie biorąc, zawsze dobrze mieć kopię zapasową ważnych i osobistych danych. Dlatego zawsze zalecamy tworzenie kopii zapasowej profilu użytkownika OpenOffice przed aktualizacją do nowszej wersji.

Użytkownicy mogą wykonać kopię zapasową swojego profilu, kopiując te katalogi:

SOŁącze
Windows XP i starsze

C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Application Data\OpenOffice

Windows Vista, 7 - 11C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\OpenOffice
macOS/Users/<nazwa użytkownika>/Library/Application Support/OpenOffice
Linux/home/<nazwa użytkownika>/.openoffice

Więcej informacji o profilu użytkownika znajduje się na forum wsparcia.

Bezpieczeństwo

 • CVE-2022-37400 - Static Initialization Vector Allows to Recover Passwords for Web Connections Without Knowing the Master Password
 • CVE-2022-37401 - Weak Master Keys

Ulepszenia

Inne ulepszenia

 • Wizualne ulepszenia w Podglądzie Strony

Poprawki błędów

Wyróżnione ulepszenia

 • Niespójne oznaczanie niezapisanych dokumentów
 • Otwieranie dokumentu ODF z LibreOffice 7 powoduje wyświetlenie błędu

Całościowy przegląd wszystkich rozwiązanych problemów (po angielsku) znajduje się na liście w Bugzilli.

Wsparcie językowe

Brak nowych tłumaczeń.

Zaktualizowane tłumaczenia

Brak zaktualizowanych tłumaczeń (określone ciągi zostały poprawione w plikach SDF).

Pełną listę dostępnych języków i pakietów językowych można zobaczyć na stronie plików do pobrania (kliknij w rozwijaną listę języków).

Nowe i zaktualizowane słowniki

Brak nowych słowników

Zaktualizowane słowniki

Duński (da)Angielski (en-GB)

Wspierane platformy

Dostępne pliki binarne są dostarczane dla tych samych platform co dla OpenOffice 4.1.12.

 • Windows
 • macOS
 • Linux 32-bit (RPM oraz DEB)
 • Linux 64-bit (RPM oraz DEB)

Znane problemy

Dla użytkowników macOS

 • Apache OpenOffice zostanie w macOS oznaczony przez technologię GateKeeper. W systemach Mac pomaga ona chronić przed złośliwym oprogramowaniem. Obrazy dysku OpenOffice są podpisane przez Apache zgodnie z wymogiem Apple'a, ale Gatekeeper nadal może zostać uruchomiony. W takim przypadku prosimy wykonać poniższe kroki. 
  • Dla macOS do wersji 10.11 "El Capitan": Pod następującym linkiem opisana jest procedura umożliwiająca uruchamianie aplikacji nieinstalowanych ze sklepu Mac App. Zobacz artykuł na temat wsparcia Mac.
  • Dla macOS 10.12 “Sierra” i nowszych: W Finderze kliknij z wciśniętym klawiszem Control (lub kliknij prawym klawiszem) ikonę aplikacji. W menu podręcznym, które się pojawi, wybierz pozycję "Otwórz". W oknie dialogowym kliknij "Otwórz". Jeśli pojawi się monit, wprowadź nazwę administratora i hasło. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy uruchomisz Apache OpenOffice pierwszy raz.

 • Z powodu znanego błędu w Oracle Java, instalacje Apache OpenOffice pod OSX, które nie mają zainstalowanej Legacy Apple Java 6, nie rozpoznają Oracle Java 7, 8 i być może 9. Jeśli nie jest możliwa aktualizacja do Javy 9, należy zainstalować wersję Legacy Apple Java z następującego adresu: Legacy Apple Java 6. Umożliwi to prawidłowe działanie tych części AOO, które wymagają Javy.

Dla użytkowników Windows

 • Apache OpenOffice obsługuje Javę 8 (32-bit), która jest zalecaną konfiguracją, ale (zwłaszcza w Windows 64-bit) mogą pojawić się ostrzeżenia o wadliwej wersji Javy. W takim przypadku należy pobrać i zainstalować Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 2017 and 2019.
 • UWAGA: 32-bitowe środowisko Java Runtime Environment (JRE) MUSI być także na 64-bitowym urządzeniu.

Instalacja

Instrukcja w języku angielskim jest dostępna pod adresem: https://www.openoffice.org/download/common/instructions.html 

Bądź na bieżąco z Apache OpenOffice

Zachęcamy do zapisania się na listę adresową ogłoszeń Apache OpenOffice, aby otrzymywać ważne powiadomienia np. o aktualizacjach produktu i łatkach bezpieczeństwa. W celu subskrypcji należy wysłać wiadomość email do: announce-subscribe@openoffice.apache.org. 

Projekt można także śledzić na  Twitterze, Facebook'u i YouTube.

 • No labels