Inne wersje językowe: angielska (en)francuska (fr) - holenderska (nl)


Uwagi ogólne

Apache OpenOffice 4.1.14 to wydanie bezpieczeństwa z usuniętymi błędami i drobnymi ulepszeniami. Wszystkim użytkownikom Apache OpenOffice 4.1.13 lub wersji wcześniejszych zalecamy dokonanie aktualizacji. Apache OpenOffice 4.1.14 można pobrać tutaj. Użytkownicy Windows 10 i 11 mają ponadto możliwość pobrania Apache OpenOffice dla wybranych języków w aplikacji "Microsoft Store".

Prosimy zapoznać się z Notatkami Wydania, by dowiedzieć się o nowościach w tej wersji i o ważnych uwagach w kwestii znanych problemów i ich obejścia.

Pobierać należy wyłącznie z oryginalnej strony "https://www.openoffice.org/download/". Zainstalowane oprogramowanie można zweryfikować w oknie dialogowym "Informacje o Apache OpenOffice" (zobacz menu "Pomoc - OpenOffice – Informacje"), porównując liczby z danymi referencyjnymi na stronie pobierania (zobacz tekst w jasnozielonym polu). Dla Apache OpenOffice 4.1.14 musi to być "AOO4114m1 | Build ID 9811 | Rev. a0d24fb625".

Ważna informacja

Przed instalacją 4.1.14 zaleca się wykonanie kopii zapasowej profilu użytkowników Apache OpenOffice. Jest to szczególnie ważne dla użytkowników, którzy używają funkcjonalności "hasło główne" i w przyszłości mogą zdecydować się na użycie starszej wersji. W wersji 4.1.14 nastąpiła zmiana w kodowaniu przechowywanych haseł, która może uniemożliwić korzystanie z profilu użytkownika w poprzednich wersjach.

Ogólnie biorąc, zawsze dobrze jest wykonać kopię zapasową ważnych i osobistych danych. Dlatego zawsze zalecamy tworzenie kopii zapasowej profilu użytkownika OpenOffice przed aktualizacją do nowszej wersji.

Użytkownicy mogą wykonać kopię zapasową swojego profilu, kopiując te katalogi:

SOŁącze
Windows XP i starsze

C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Application Data\OpenOffice

Windows 7–11C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\OpenOffice
macOS/Users/<nazwa użytkownika>/Library/Application Support/OpenOffice
Linux/home/<nazwa użytkownika>/.openoffice

Więcej informacji o profilu użytkownika znajduje się na forum wsparcia oraz w OpenOffice Wiki.

Bezpieczeństwo

Ulepszenia

Inne ulepszenia

 • Okno dialogowe "Ramka" we Writerze / rozmiar automatyczny / zmiana skrótu klawiaturowego (niemiecki)
 • Calc: Chroń arkusz – okno dialogowe zbyt wąskie dla niemieckiej etykiety formantu
 • Base: Tekst w oknie dialogowym "Datenbank austauschen" (Wymień bazy danych) jest obcięty (niemiecki)
 • Calc: Użyj istniejącej ikony "Usuń filtr" w pasku narzędzi i w menu
 • Calc: Czytelniejszy tekst w komentarzu do komórek
 • Calc: Dodane wsparcie dla komórek typu DateTime (zgodne z Excel 2010)

Poprawki błędów

Wyróżnione ulepszenia

 • Calc: Komórki z tekstem sformatowanym zaimportowane z plików XSLX mają zduplikowaną zawartość
 • Kilka poprawek w zakresie importu dokumentów OOXML
  • Wszystkie aplikacje: Import nie powiedzie się, gdy atrybut "Target" relacji w pliku _rels/.rels zawiera zbędne ukośniki
  • Calc: XLSX bez odwołań do komórek otwiera się z pustymi komórkami
  • Calc: Brak tekstu po imporcie z XSLX, gdy xl/sharedStrings.xml ma złą wielkość liter
 • Kilka poprawek dotyczących importowania plików MS Excel 2003 SpreadsheetML
  • Calc: Wartość komórki ss:DateTime jest ładowana tylko jako data lub godzina

  • Calc: Ułamki sekund są po cichu ignorowane podczas importu

  • Calc: Komórka z ss:MergeAcross="0" otrzymuje dodatkową pustą komórkę po prawej

  • Calc: Import uszkadza odwołania do kolumn, które są wielokrotnościami 26 (np. Z)

 • Writer: Importowanie apostrofów z HTML nie udaje się
 • Calc: Wytnij i wklej między arkuszami kalkulacyjnymi powoduje nieprawidłowe zmiany odwołań do komórek
 • Writer: Dziwny sufiks numeracji w języku chińskim (ZH-TW) podczas importowania dokumentu RTF
 • Calc: Ostatnia linia pliku CSV jest po cichu tracona podczas importu, jeśli ostatnie pole jest cytowane, a przed zamknięciem cudzysłowu osiągnięto koniec pliku

Całościowy przegląd wszystkich rozwiązanych problemów (po angielsku) znajduje się na liście w Bugzilli.

Wsparcie językowe

Brak nowych tłumaczeń

Zaktualizowane tłumaczenia

Określone ciągi znaków zostały zaktualizowane w plikach SDF, aby poprawić obsługę następujących języków:

Duński (da)Angielski (en-GB)Francuski (fr)
Niemiecki (de)Polski (pl)

Pełną listę dostępnych języków i pakietów językowych można zobaczyć na stronie plików do pobrania (kliknij w rozwijaną listę języków).

Nowe słowniki

Brak nowych słowników

Zaktualizowane słowniki

Angielski (en-GB)Angielski (en-ZA)

Wspierane platformy

Dostępne pliki binarne są dostarczane dla tych samych platform co dla OpenOffice 4.1.13.

 • Windows
 • macOS
 • Linux 32-bit (RPM oraz DEB)
 • Linux 64-bit (RPM oraz DEB)

Znane problemy

Dla użytkowników macOS

 • Apache OpenOffice zostanie w macOS oznaczony przez technologię GateKeeper. W systemach Mac pomaga ona chronić przed złośliwym oprogramowaniem. Obrazy dysku Apache OpenOffice są podpisane przez Apache zgodnie z wymogiem Apple'a, ale Gatekeeper nadal może zostać uruchomiony. W takim przypadku prosimy wykonać poniższe kroki.
  • Dla macOS do wersji 10.11 “El Capitan”: Pod następującym linkiem opisana jest procedura umożliwiająca uruchamianie aplikacji nieinstalowanych ze sklepu Mac App. Zobacz artykuł na temat wsparcia Mac.

  • Dla macOS 10.12 “Sierra” i nowszych: W Finderze kliknij z wciśniętym klawiszem Control (lub kliknij prawym klawiszem) ikonę aplikacji. W menu podręcznym, które się pojawi, wybierz pozycję "Otwórz". W oknie dialogowym kliknij "Otwórz". Jeśli pojawi się monit, wprowadź nazwę administratora i hasło. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy uruchomisz Apache OpenOffice pierwszy raz.

 • Z powodu znanego błędu w Oracle Java, instalacje Apache OpenOffice pod macOS, które nie mają zainstalowanej LegacyApple Java 6, nie rozpoznają Oracle Java 7, 8 i być może 9. Jeśli nie jest możliwa aktualizacja do Javy 9, należy zainstalować wersję Legacy Apple Java z następującego adresu: Legacy Apple Java 6. Umożliwi to prawidłowe działanie tych części AOO, które wymagają Javy.

Dla użytkowników Windows

 • Apache OpenOffice obsługuje Javę 8 (32-bit), która jest zalecaną konfiguracją, ale (zwłaszcza w Windows 64-bit) mogą pojawić się ostrzeżenia o wadliwej wersji Javy. W takim przypadku należy pobrać i zainstalować Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 2017 and 2019.
 • UWAGA: 32-bitowe środowisko Java Runtime Environment (JRE) MUSI być także na 64-bitowym urządzeniu.

Instalacja

Instrukcja w języku angielskim jest dostępna pod adresem: https://www.openoffice.org/download/common/instructions.html 

Bądź na bieżąco z Apache OpenOffice

Zachęcamy do zapisania się na listę adresową ogłoszeń Apache OpenOffice, aby otrzymywać ważne powiadomienia np. o aktualizacjach produktu i łatkach bezpieczeństwa. W celu subskrypcji należy wysłać wiadomość email do: announce-subscribe@openoffice.apache.org. 

Projekt można także śledzić na Twitterze, Facebook'u i YouTube.

 • No labels