Inne wersje językowe: angielska (en)francuska (fr) - holenderska (nl)


Uwagi ogólne

Apache OpenOffice 4.1.15 to wydanie bezpieczeństwa z usuniętymi błędami i drobnymi ulepszeniami. Wszystkim użytkownikom Apache OpenOffice 4.1.14 lub wersji wcześniejszych zalecamy dokonanie aktualizacji. Apache OpenOffice 4.1.15 można pobrać tutaj. Użytkownicy Windows 10 i 11 mają ponadto możliwość pobrania Apache OpenOffice dla wybranych języków w aplikacji  "Microsoft Store".

Prosimy zapoznać się z Notatkami Wydania, by dowiedzieć się o nowościach w tej wersji i o ważnych uwagach w kwestii znanych problemów i ich obejścia.

Pobierać należy wyłącznie z oryginalnej strony "https://www.openoffice.org/download/". Zainstalowane oprogramowanie można zweryfikować w oknie dialogowym "Informacje o Apache OpenOffice" (zobacz menu "Pomoc - OpenOffice – Informacje"), porównując liczby z danymi referencyjnymi na stronie pobierania (zobacz tekst w jasnozielonym polu). Dla Apache OpenOffice 4.1.15 musi to być "AOO4115m2 | Build ID 9813 | Rev. 5f13fa0070".

Ważna informacja

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej profilu użytkownika Apache OpenOffice, jeśli zainstalowałeś wersję 4.1.13 lub starszą, a teraz chcesz zainstalować wersję 4.1.15. Jest to szczególnie ważne dla użytkowników, którzy używają funkcjonalności "hasło główne" i w przyszłości mogą zdecydować się na użycie starszej wersji. W wersji 4.1.15 nastąpiła zmiana w kodowaniu przechowywanych haseł, która może uniemożliwić korzystanie z profilu użytkownika w poprzednich wersjach.

Ogólnie biorąc, zawsze dobrze jest wykonać kopię zapasową ważnych i osobistych danych. Dlatego zawsze zalecamy tworzenie kopii zapasowej profilu użytkownika OpenOffice przed aktualizacją do nowszej wersji.

Użytkownicy mogą wykonać kopię zapasową swojego profilu, kopiując odpowiednie katalogi:

SOŁącze
Windows XP i starsze

C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Application Data\OpenOffice

Windows 7–11C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\OpenOffice
macOS/Users/<nazwa użytkownika>/Library/Application Support/OpenOffice
Linux/home/<nazwa użytkownika>/.openoffice

Więcej informacji o profilu użytkownika znajduje się na forum wsparcia oraz w OpenOffice Wiki.

Bezpieczeństwo

Ulepszenia

 • Writer: Dla języka chińskiego ustaw automatyczne wcięcie pierwszego wiersza na 2 znaki

Poprawki błędów

 • Basic: Błąd w tekście pomocy dla funkcji "len"
 • General: Okno dialogowe "Numeracja/Wypunktowanie" - wskazówka dla pierwszego typu numeracji jest wyświetlana w postaci "Number %NUMBERINGSAMPLE"
 • Writer: Import MS Word - Zastępcze cyfr arabskie w przypadku uporządkowanych list numerowanych CJK
 • Calc: Kreator funkcji - Błąd ortograficzny w opisie funkcji "PROB"
 • Calc: Nie można zapisać dokumentu jako ODS (kompilacje AOO używające alfabetów niełacińskich, ze względu na zmiany zasad transliteracji w czasie wykonywania)
 • Calc: Problem z przemieszczeniem w powiązanych formułach przy przenoszeniu komórek
 • Math: Nie usuwaj zewnętrznych nawiasów
 • Math: Tekst polecenia jest powtarzany przy wstawianiu formuły
 • General: Niektóre glify nie są zastępowane tabelą GSUB z czcionki OpenType
 • Basic: Formant obrazkowy - Zły obraz w Pomocy
 • Code: Możliwy dostęp do niezamierzonej zmiennej w "openoffice/main/sfx2/source/doc/sfxbasemodel.cxx" linia 940
 • Code: Usuń dodatkowe pliki z pakietu źródłowego (clog, config.out)

Całościowy przegląd wszystkich rozwiązanych problemów (po angielsku) znajduje się na liście w Bugzilli.

Wsparcie językowe

Brak nowych tłumaczeń

Zaktualizowane tłumaczenia

Brak zaktualizowanych tłumaczeń (określone ciągi zostały poprawione w plikach SDF).

Pełną listę dostępnych języków i pakietów językowych można zobaczyć na stronie plików do pobrania (kliknij w rozwijaną listę języków).

Nowe słowniki

Brak nowych słowników

Zaktualizowane słowniki

Duński (da)Angielski (en-GB)Gaelicki Szkocki (gd)

Wspierane platformy

Dostępne pliki binarne są dostarczane dla tych samych platform co dla OpenOffice 4.1.14.

 • Windows
 • macOS
 • Linux 32-bit (RPM oraz DEB)
 • Linux 64-bit (RPM oraz DEB)

Znane problemy

Dla użytkowników macOS

 • Apache OpenOffice zostanie w macOS oznaczony przez technologię GateKeeper. W systemach Mac pomaga ona chronić przed złośliwym oprogramowaniem. Obrazy dysku Apache OpenOffice są podpisane przez Apache zgodnie z wymogiem Apple'a, ale Gatekeeper nadal może zostać uruchomiony. W takim przypadku prosimy wykonać poniższe kroki.
  • Dla macOS do wersji 10.11 “El Capitan”: Pod następującym linkiem opisana jest procedura umożliwiająca uruchamianie aplikacji nieinstalowanych ze sklepu Mac App. Zobacz artykuł na temat wsparcia Mac.
  • Dla macOS 10.12 “Sierra” i nowszych: W Finderze kliknij z wciśniętym klawiszem Control (lub kliknij prawym klawiszem) ikonę aplikacji. W menu podręcznym, które się pojawi, wybierz pozycję "Otwórz". W oknie dialogowym kliknij "Otwórz". Jeśli pojawi się monit, wprowadź nazwę administratora i hasło. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy uruchomisz Apache OpenOffice pierwszy raz.

 • Z powodu znanego błędu w Oracle Java, instalacje Apache OpenOffice pod macOS, które nie mają zainstalowanej LegacyApple Java 6, nie rozpoznają Oracle Java 7, 8 i być może 9. Jeśli nie jest możliwa aktualizacja do Javy 9, należy zainstalować wersję Legacy Apple Java z następującego adresu: Legacy Apple Java 6. Umożliwi to prawidłowe działanie tych części AOO, które wymagają Javy.

Dla użytkowników Windows

 •  Apache OpenOffice obsługuje Javę 8 (32-bit), która jest zalecaną konfiguracją, ale (zwłaszcza w Windows 64-bit) mogą pojawić się ostrzeżenia o wadliwej wersji Javy. W takim przypadku należy pobrać i zainstalować Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86).
 • UWAGA: 32-bitowe środowisko Java Runtime Environment (JRE) MUSI być także na 64-bitowym urządzeniu.

Dla użytkowników Linux

 • Gdy interfejs użytkownika Apache OpenOffice wygląda przestarzale (jak gdyby działał w systemie Windows 98 lub podobnym), jest bardzo prawdopodobne, że konkretna biblioteka nie jest zainstalowana. Sprawdź w terminalu, czy pakiet jest zainstalowany. Jeśli nie, musisz go dodać. Po ponownym uruchomieniu Apache OpenOffice powinieneś zobaczyć znacznie nowocześniejszy interfejs użytkownika.

  Linux ze wsparciem RPM
  • Sprawdzenie: "dnf list | grep gdk-pixbuf2-xlib"
  • Instalacja: "dnf install gdk-pixbuf2-xlib"
  Linux ze wsparciem DEB
  • Sprawdzenie: "apt list --installed | grep gdk-pixbuf-xlib"
  • Instalacja: "apt install libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0"
 • UWAGA: Zależy to od używanej dystrybucji Linuksa i systemu graficznego. Dlatego biblioteka może mieć nieco inną nazwę.

Instalacja

Instrukcja w języku angielskim jest dostępna pod adresem: https://www.openoffice.org/download/common/instructions.html 

Bądź na bieżąco z Apache OpenOffice

Zachęcamy do zapisania się na listę adresową ogłoszeń Apache OpenOffice, aby otrzymywać ważne powiadomienia np. o aktualizacjach produktu i łatkach bezpieczeństwa. W celu subskrypcji należy wysłać wiadomość email do: announce-subscribe@openoffice.apache.org.

Projekt można także śledzić na: X (Twitter), Facebook'u i YouTube.

 • No labels