Child pages
  • Uruchamianie i zatrzymywanie modułów aplikacji
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
{scrollbar}

Masz dwie możliwości zmiany stanu aplikacji. Możesz użyć Deployer tool (narzędzia instalacyjnego) albo Geronimo Administration Console.

Jak wspominaliśmy wcześniej, Deployer tool ma wiele poleceń. W rozdziale Instalowanie i usuwanie aplikacji przedstawiliśmy przede wszystkim procesy instalacji i deinstalacji oraz, bardzo ogólnie, wyświetlania listy modułów. Ten rozdział skupi się na kolejnym poleceniu służącym do pozyskania nazwy modułu dla którego chcemy zmienić stan, oraz wprowadzimy dwa nowe polecenia start i stop. Poźniej przedstawimy Geronimo Administration Console jako alternatywną metodę.

Polecenie list-module przyjmuje trzy poniższe parametry:

  • --all : używany domyślnie jeśli nie ma innego parametru. Przedstawi listę wszystkich modułów.
  • --started : przedstawi listę wszystkich uruchomionych modułów.
  • --stopped : przedstawi listę wszystkich zatrzymanych modułów.

Powyższe parametry są przydatne gdy chcesz poznać status wybranego modułu, albo jego ID (identyfikator). Użyjemy tego polecenia do zidentyfikowania aplikacji HelloWorld i zmiany jej statusu.

W lini poleceń oprzejdź do katalogu <geronimo_home>\bin i wykonaj następujące polecenie:

deploy --user system --password manager list-modules

otrzymasz listę wszystkoich modułów zainstalowanych na serwerze. Zauważ że uruchomione moduły są wyróżnione zankiem + umieszcznoym po lewej stronie i są pokazane w pierwszej kolejności.

#000000solid D:\geronimo-1.1-Tomcat\bin>deploy --user system --password manager list-modules Using GERONIMO_BASE: D:\geronimo-1.1-Tomcat Using GERONIMO_HOME: D:\geronimo-1.1-Tomcat Using GERONIMO_TMPDIR: D:\geronimo-1.1-Tomcat\var\temp Using JRE_HOME: C:\Java\jdk1.5.0_06\ Found 34 modules + console.dbpool/Derby_Test/1.0/rar + geronimo/activemq/1.1/car + geronimo/activemq-broker/1.1/car + geronimo/axis/1.1/car + geronimo/axis-deployer/1.1/car + geronimo/client-deployer/1.1/car + geronimo/geronimo-gbean-deployer/1.1/car + geronimo/hot-deployer/1.1/car + geronimo/j2ee-deployer/1.1/car + geronimo/j2ee-security/1.1/car + geronimo/j2ee-server/1.1/car + geronimo/j2ee-system/1.1/car + geronimo/openejb/1.1/car + geronimo/openejb-deployer/1.1/car + geronimo/remote-deploy-tomcat/1.1/car @ http://hc2t60p:8080/remote-deploy + geronimo/rmi-naming/1.1/car + geronimo/sharedlib/1.1/car + geronimo/system-database/1.1/car + geronimo/tomcat/1.1/car + geronimo/tomcat-deployer/1.1/car + geronimo/webconsole-tomcat/1.1/car `-> standard.war @ http://hc2t60p:8080/console-standard `-> framework.war @ http://hc2t60p:8080/console + geronimo/welcome-tomcat/1.1/car @ http://hc2t60p:8080/ + sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war @ http://hc2t60p:8080/hello geronimo/client/1.1/car geronimo/client-corba/1.1/car geronimo/client-security/1.1/car geronimo/client-system/1.1/car geronimo/j2ee-corba/1.1/car geronimo/javamail/1.1/car geronimo/online-deployer/1.1/car geronimo/shutdown/1.1/car geronimo/uddi-tomcat/1.1/car geronimo/upgrade/1.1/car geronimo/upgrade-cli/1.1/car

Od tego momentu naszym celem jest " + sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war @ http://hc2t60p:8080/hello ". Ten moduł ma status started ponieważ jego nazwa jest poprzedzona znakiem +. Możesz też użyć tego polecenia, żeby zobaczyć liste uruchomionych modułów:

deploy --user system --password manager list-modules --started

Żeby zatrzymać moduł sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war wykonaj następujące polecenie:

deploy --user system --password manager stop sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war

Otrzymasz informację o tym że moduł został zatrzymany:

#000000solid D:\geronimo-1.1-Tomcat\bin>deploy --user system --password manager stop sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war Using GERONIMO_BASE: D:\geronimo-1.1-Tomcat Using GERONIMO_HOME: D:\geronimo-1.1-Tomcat Using GERONIMO_TMPDIR: D:\geronimo-1.1-Tomcat\var\temp Using JRE_HOME: C:\Java\jdk1.5.0_06\ Stopped sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war

Gdy pobierzesz listę wszystkich zatrzymanych modułów, zobaczysz że do listy został dodany moduł sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war. Oto przykładowa komenda i rezultat jej wykonania.

#000000solid D:\geronimo-1.1-Tomcat\bin>deploy --user system --password manager list-modules --stopped Using GERONIMO_BASE: D:\geronimo-1.1-Tomcat Using GERONIMO_HOME: D:\geronimo-1.1-Tomcat Using GERONIMO_TMPDIR: D:\geronimo-1.1-Tomcat\var\temp Using JRE_HOME: C:\Java\jdk1.5.0_06\ Found 12 modules geronimo/client/1.1/car geronimo/client-corba/1.1/car geronimo/client-security/1.1/car geronimo/client-system/1.1/car geronimo/j2ee-corba/1.1/car geronimo/javamail/1.1/car geronimo/online-deployer/1.1/car geronimo/shutdown/1.1/car geronimo/uddi-tomcat/1.1/car geronimo/upgrade/1.1/car geronimo/upgrade-cli/1.1/car sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war

Do uruchomienia modułu użyj polecenia start zamiast stop.

deploy --user system --password manager start sample.applications/HelloWorldApp/1.1/war

Zamiast linii poleceń możesz użyć Geronimo Administration Console. Otwórz w przeglądarce Geronimo Administration Console i spójrz do grupy Applications w menu po lewej stronie. Znajdziesz tam linki Application EARs i Web App WARs. Wybierzesz ten odpowiadający rodzajowi aplikacji której status chcesz zmienić,. W tym przykładzie pozostaniemy przy HelloWorld.war jako przykładowej aplikacji, w związku z tym wybieramy Web App WARs.

Już używaliśmy tego portletu w Instalowanie i usuwanie aplikacji żeby instalować i usuwać aplikacje poprzez Geronimo Administration Console. Z pomocą tego samego portletu możesz również zmienić status aplikacji. Komendy widoczne w portlecie będą się zmieniać w zależności od stanu każdej aplikacji. Jeżeli aplikacja jest w stanie running (uruchomiona), wtedy zobaczysz tylko polecenie stop. Jeśli aplikacja jest stopped (zatrzymana) wtedy zobaczysz tylko polecenie start. Polecenie unninstall jest wyświetlane zawsze, niezależnie od stanu aplikacji. Żeby zmienić stan aplikacji kliknij odpowiednie polecenie (start albo stop).

  • No labels